Department of Internal Medicine

Staff

Ime in priimek E-pošta Telefon
prof. dr. Miha Arnol, dr. med.
miha.arnol@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
doc. dr. Katica Bajuk Studen, dr. med.
- -
Marija Baraga
marija.pavic-baraga@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 3466
prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.
ales.blinc@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.
jana.brguljanhitij@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8341
prof. dr. Jadranka Buturović-Ponikvar
jadranka.buturovic@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
doc. dr. Marta Cvijić, dr. med.
marta.cvijic@ signmf.uni-lj.si -
asist. Jan Drnovšek, dr. med.
- -
doc. dr. David Drobne
david.drobne@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Barbara Eržen, dr. med.
barbara.erzen@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Simona Ferjan, dr. med.
simona.ferjan@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med.
- -
prof. dr. Zlatko Fras
zlatko.fras@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 2562
prof. dr. Simona Gaberšček
simona.gaberscek@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
doc. dr. Tomaž Goslar
tomaz.goslar@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med.
jakob.gubensek@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Andrej Hari
andrej.hari@ signmf.uni-lj.si +386 3 423 3440
doc. dr. Matevž Harlander, dr. med.
matevz.harlander@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 2826
doc. dr. Alojzija Hočevar, dr. med.
- -
izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.
mojca.jensterle-sever@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Borut Jug
borut.jug@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8029
asist. dr. Amela Kabaklić, dr. med.
amela.kabaklic@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Jasna Klen, dr. med.
jasna.klen@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.
tomaz.kocjan@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
asist. Tajda Košir Božič, dr. med.
- -
prof. dr. Mitja Košnik
mitja.kosnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Matija Kozak
matija.kozak@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8968
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.
mitja.lainscak@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
asist. dr. Jana Makuc, dr. med.
jana.makuc@ signmf.uni-lj.si +386 3 898 7789
doc. dr. Mateja Marc Malovrh, dr. med.
- -
doc. Robert Marčun, dr. med.
robert.marcun@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Andreja Marn Pernat
andreja.marnpernat@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 1541
doc. dr. Hugon Možina
hugon.mozina@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8620
doc. dr. Gregor Novak, dr. med.
gregor.novak@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 9462
prof. dr. Jernej Pajek, dr. med.
jernej.pajek@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Katja Perdan Pirkmajer, dr. med.
katja.perdan@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.
matej.podbregar@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Gregor Poglajen
gregor.poglajen@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8671
izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med.
drazenka.pongracbarlovic@ signmf.uni-lj.si -
asist. Primož Poženel, dr. med.
- -
prof. dr. Sonja Praprotnik
- -
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan
irena.preloznikzupan@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8358
izr. prof. dr. Katja Prokšelj, dr. med.
katja.prokselj@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8572
doc. dr. Peter Radšel, dr. med.
peter.radsel@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 9513
asist. Karla Rener
karla.rener@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Žiga Rotar, dr. med.
ziga.rotar@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 5533
izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
nada.rotovnik-kozjek@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Mišo Šabović, dr. med.
mirza.sabovic@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
asist. mag. Irena Šarc
irena.sarc@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Miran Šebeštjen
miran.sebestjen@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8541
izr. prof. dr. Matjaž Sever
matjaz.sever@ signmf.uni-lj.si -
asist. Petra Šinigoj
- -
izr. prof. dr. Matjaž Šinkovec
- +386 1 431 3124
doc. dr. Matevž Škerget, dr. med.
matevz.skerget@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8350
doc. dr. Andrej Škoberne
andrej.skoberne@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 7225
asist. dr. Barbara Skopec
barbara.skopec@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8360
doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med.
sabina.skrgat@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8754
asist. dr. Alojz Šmid
lojze.smid.jr@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Ana Spirkoska Mangaroska,
ana.spirkoska-mangaroska@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8032
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
borut.stabuc@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 2639
prof. dr. Dušan Štajer
dusan.stajer@ signmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Marjeta Terčelj Zorman
marjeta.tercelj-zorman@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 2342
prof. dr. Matija Tomšič
matija.tomsic@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 1355
doc. dr. Gregor Tratar
gregor.tratar@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 7123
izr. prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
vilma.urbancic-rovan@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 4891
asist. Barbara Vajdič Trampuž, dr. med.
- -
doc. dr. Željka Večerić-Haler, dr. med.
zeljka.veceric-haler@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Bojan Vrtovec
- +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Katja Zaletel, dr. med.
katja.zaletel@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8282
izr. prof. dr. Mihaela Zidarn, dr. med.
mihaela.zidarn@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. David Žižek, dr. med.
david.zizek@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 8534
prof. dr. Igor Zupan, dr. med.
igor.zupan@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Samo Zver, dr. med.
- +386 1 431 3124
Bernarda Zver
interna@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 5285
Bernarda Zver
bernarda.zver@ signmf.uni-lj.si -
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
NASLOV / ADDRESS
Zaloška 7
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: 01 431 3124
mobi: 031 790 319
E-POŠTA / E-MAIL
mitja.kosnik(at)klinika-golnik.si
interna(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE / OFFICE HOURS
vsak dan od 10.00-13.00 ure