Institute of Biochemistry and Molecular Genetics

Staff

Ime in priimek E-pošta Telefon
znan. svet. Jerzy Adamski,
jerzy.adamski@ signmf.uni-lj.si -
Brigita Avramović,
brigita.avramovic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7642
Metka Bajc
metka.bajc@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7676
Benjamin Bajželj
benjamin.bajzelj@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7594
asist. - razisk. Maruša Barbo, mag. farm.
marusa.barbo@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7599
prof. dr. Aljoša Bavec
aljosa.bavec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. - razisk. Tanja Blagus
tanja.blagus@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7599
asist. Nika Breznik
nika.breznik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
Jaka Brzin, univ. dipl. kem.
jaka.brzin@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Nataša Debeljak, univ. dipl. biol.
natasa.debeljak@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7645
Žiga Doljak
ziga.doljak@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7599
prof. dr. Vita Dolžan
vita.dolzan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7670
Tara Fabčič
tara.fabcic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
David Fatur
david.fatur@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
asist. dr. Jana Ferdin, univ. dipl. mikr.
jana.ferdin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
Nevenka Flis Šlibar,
nevenka.flis-slibar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7640
asist. - razisk. dr. Jernej Gašperšič, univ. dipl. biokem.
jernej.gaspersic@ signmf.uni-lj.si -
Dubravka Germ
dubravka.germ@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7646
asist. Marija Gjorgoska, mag. mol. funkc. biol.
marija.gjorgoska@ signmf.uni-lj.si -
Doktor nauka ( BIH ) Una Glamočlija, mag. farm ( BIH )
- -
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
marko.golicnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7650
doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.
katja.goricar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7586
Neža Gregorčič
neza.gregorcic@ signmf.uni-lj.si -
Eva Hafner, univ. dipl. biol.
eva.hafner@ signmf.uni-lj.si -
znan. svet. John Michael Hancock,
johnmichael.hancock@ signmf.uni-lj.si -
Marko Hojnik, dr. med
marko.hojnik@ signmf.uni-lj.si -
Nataša Hojnik,
natasa.hojnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7642
doc. dr. Marija Holcar, univ. dipl. biokem.
marija.holcar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
doc. dr. Tinka Hovnik, univ. dipl. biol.
tinka.hovnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 4025
izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.
petra.hudler@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7663
viš. znan. sod. dr. Ivana Jovchevska,
ivana.jovcevska1@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7588
doc. dr. Peter Juvan, dipl. inž. rač. in inf.
peter.juvan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Mojca Katrašnik, mag. mikrobiol.
mojca.katrasnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. PhD ( Kanada ) Teja Klančič, Master of Science ( Nemčija )
teja.klancic@ signmf.uni-lj.si -
Helena Klavžar, dipl. inž. lab. biomed.
helena.klavzar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. Eva Kočar, mag. mol. funkc. biol.
eva.kocar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Maja Kolšek-Šušteršič
- -
prof. dr. Radovan Komel, univ. dipl. kem.
radovan.komel@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7662
dr. Barbara Koroušić Seljak
barbara.korousic@ signmf.uni-lj.si -
Špela Kos
spela.petelin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7652
asist. - razisk. Gloria Krapež, mag. mol. funkc. biol.
gloria.krapez@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7589
Tinkara Kreft
tinkara.kreft@ signmf.uni-lj.si -
viš. znan. sod. dr. Katja Kristan
katja.kristan@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Aleša Kristan, mag. biotehnol.
alesa.kristan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7664
asist. - razisk. Ajda Kunčič, mag. biotehnol.
ajda.kuncic@ signmf.uni-lj.si -
Marjan Kužnik
marjan.kuznik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7673
prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
tea.lanisnik-rizner@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7657
asist. Teja Lavrin, mag. mikrobiol.
teja.lavrin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
izr. prof. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikr.
metka.lenassi@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
asist. Tina Levstek, mag. lab. biomed.
tina.levstek@ signmf.uni-lj.si -
viš. znan. sod. dr. Mirjana Liović
mirjana.liovic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
Urša Lovše
ursa.lovse@ signmf.uni-lj.si -
Klavdija Makovec
klavdija.makovec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
dr. Tomaž Makovec
tomaz.makovec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7655
asist. - razisk. dr. Nikola Maraković
- -
Angelika Marjetič Ulčakar
- -
Marija Marolt,
marija.marolt@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7642
asist. - razisk. Nika Marolt, mag. biotehnol.
nika.marolt@ signmf.uni-lj.si -
Barbara Mazej Poredoš, dr. med.
- -
asist. - razisk. Blaž Mencinger, Master of Sceinece Biomedical Sciences ( Nizozemska )
blaz.mencinger@ signmf.uni-lj.si -
Nejc Nadižar
nejc.nadizar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Katarina Nahtigal,
katarina.nahtigal@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7594
Petra Nassib, mag. mol. funkc. biol.
petra.nassib@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. dr. Renata Pavlič, univ. dipl. biokem.
renata.pucihar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
Lea Peternel
lea.peternel@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Boštjan Petrič, mag. biokem.
bostjan.petric@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
Boštjan Pirš, dr. med.
- -
asist. razisk. Monika Praznik, mag. biokem.
monika.praznik@ signmf.uni-lj.si -
asist. Uroš Prešern, mag. biokem.
uros.presern@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. dr. Maja Pušić Novak,
maja.pusic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
asist. Žiga Pušnik,
- -
Maja Pustovrh
- -
asist. dr. Pia Pužar Dominkuš, univ. dipl. biokem.
pia.puzar-dominkus@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7599
Branka Rajter
- -
Sara Raspor, dr. vet. med.
sara.raspor@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. dr. Lucija Raspor Dall\`Olio, univ. dipl. mikr.
lucija.raspor-dallolio@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7596
prof. dr. Metka Ravnik Glavač, univ. dipl. kem.
metka.ravnik-glavac@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7669
asist. - razisk. Rok Razpotnik, mag. biokem.
rok.razpotnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
doc. dr. Sara Redenšek Trampuž, mag. farm
sara.redensek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
izr. prof. dr. Tadeja Režen, univ. dipl. biol.
tadeja.rezen@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7592
asist. dr. Marija Rogar, dr. vet. med.
marija.rogar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
asist. - razisk. dr. Sandra Ropret, univ. dipl. biokem.
sandra.ropret@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Damjana Rozman
damjana.rozman@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7591
asist. dr. Iris Šalamon Arčan, mag. mol. funkc. biol.
iris.salamon@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7589
asist. dr. Neja Šamec, univ. dipl. biokem.
neja.zupanec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7588
doc. Panagiotis Sergouniotis,
- -
doc. dr. Maša Sinreih, mag. farm.
masa.sinreih@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
asist. - razisk. dr. Urška Sivka, univ. dipl. inž. zoot.
- -
asist. dr. Cene Skubic
cene.skubic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
asist. dr. Urška Slapšak, univ. dipl. biokem.
urska.slapsak@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Janez Smerkolj,
janez.smerkolj@ signmf.uni-lj.si -
Savica Soldat
savica.soldat@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
asist. - razisk. Inge Sotlar
inge.sotlar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
asist. - razisk. Patricija Štampar, mag. mol. funkc. biol.
patricija.stampar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7599
prof. dr. Jurij Stojan
jurij.stojan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
dr. Branka Stražišar, dr. med.
- -
Lea Šturm
lea.sturm@ signmf.uni-lj.si -
Maja Svetličič, mag. biokem.
maja.svetlicic@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Ajda Taler-Verčič, univ. dipl. biokem.
ajda.taler-vercic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. - razisk. Jana Tomc, mag. lab. biomed.
jana.tomc@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Hana Trček, mag. mol. funkc. biol.
hana.trcek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
katarina.trebusakpodkrajsek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
asist. - razisk. Ana Trobec
ana.trobec@ signmf.uni-lj.si -
asist. -razisk. Doctor of Pharmacy ( Grčija ) Evangelia Eirini Tsermpini
evangelia-erini.tsermpini@ signmf.uni-lj.si -
Marijana Tumorat
- -
prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem.
alja.videtic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
asist. - razisk. dr. Angelika Vižintin
angelika.vizintin@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. David Vogrinc, mag. biotehnol.
david.vogrinc@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7599
asist. razisk. Blaž Vončina, mag. mol. funkc. biol.
blaz.voncina@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7665
Andrew Walakira,
andrew.walakira@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7594
znan. sod. dr. Alja Zottel, mag. biokem.
alja.zottel@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
asist. - razisk. Samuel Žvanut
samuel.zvanut@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. - razisk. Mateja Žvipelj
mateja.zvipelj@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
A45A8558.JPG
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Vita Dolžan, dr. med., spec. lab. med. gen.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 76 70
E-POŠTA / E-MAIL
Predstojnica:
vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si
Tajništvo inštituta:
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna:
david.fatur(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE/OFFICE HOURS
Uradne ure: četrtki 10.00-11.00
Izključno po predhodnem dogovoru s:
Tajništvo inštituta:
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Tel.: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna:
david.fatur(at)mf.uni-lj.si
Tel.: +386 1 543 76 47