Institute of Biochemistry and Molecular Genetics

Staff

Ime in priimek E-pošta Telefon
Metka Bajc
metka.bajc@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7676
asist. - razisk. Maruša Barbo, mag. farm.
marusa.barbo@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Aljoša Bavec
aljosa.bavec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. - razisk. Tanja Blagus
tanja.blagus@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7665
Jaka Brzin, univ. dipl. kem.
jaka.brzin@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Nataša Debeljak, univ. dipl. biol.
natasa.debeljak@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7645
prof. dr. Vita Dolžan
vita.dolzan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7670
David Fatur
david.fatur@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
asist. dr. Jana Ferdin, univ. dipl. mikr.
jana.ferdin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
Nevenka Flis Šlibar, univ. dipl. etn. in prof. zgod.
nevenka.flis-slibar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7640
asist. - razisk. dr. Jernej Gašperšič, univ. dipl. biokem.
jernej.gaspersic@ signmf.uni-lj.si -
Dubravka Germ
dubravka.germ@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7646
asist. - razisk. Marija Gjorgoska, Master Universitario en Neurociencias ( Kraljevina Španija )
marija.gjorgoska@ signmf.uni-lj.si -
Doktor nauka ( BIH ) Una Glamočlija, mag. farm ( BIH )
- -
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
marko.golicnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7650
doc. dr. Katja Goričar, univ. dipl. biokem.
katja.goricar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7586
Eva Hafner, univ. dipl. biol.
eva.hafner@ signmf.uni-lj.si -
gostujoči raziskovalec PhD ( Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ) John Michael Hancock, B.Sc ( Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske )
johnmichael.hancock@ signmf.uni-lj.si -
Marko Hojnik, dr. med
marko.hojnik@ signmf.uni-lj.si -
asist. dr. Marija Holcar, univ. dipl. biokem.
marija.holcar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
doc. dr. Tinka Hovnik, univ. dipl. biol.
tinka.hovnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 522 4025
izr. prof. dr. Petra Hudler, univ. dipl. mikr.
petra.hudler@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7663
znan. sod. dr., asist. Ivana Jovchevska, diplomiran inženir kemije ( Republika Makedonija )
ivana.jovcevska1@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7588
doc. dr. Peter Juvan, univ. dipl. inž. rač. in inf.
peter.juvan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Mojca Katrašnik, mag. mikrobiol.
mojca.katrasnik@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. PhD ( Kanada ) Teja Klančič, Master of Science ( Nemčija )
teja.klancic@ signmf.uni-lj.si -
Helena Klavžar, dipl.inž.laboratorijske biomedicine (vs)
helena.klavzar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. Eva Kočar, mag. mol. funkc. biol.
eva.kocar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
prof. dr. Radovan Komel, univ. dipl. kem.
radovan.komel@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7662
Špela Kos
spela.petelin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7652
asist.- razisk. Gloria Krapež, mag. mol. funkc. biol.
gloria.krapez@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7589
viš. znan. sod. dr. Katja Kristan
katja.kristan@ signmf.uni-lj.si -
asist. Aleša Kristan, mag. bioteh.
alesa.kristan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7664
asist. - razisk. Ajda Kunčič, mag. biotehnol.
ajda.kuncic@ signmf.uni-lj.si -
Marjan Kužnik
marjan.kuznik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7673
prof. dr. Tea Lanišnik Rižner
tea.lanisnik-rizner@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7657
asist. Teja Lavrin, mag. mikrobiol.
teja.lavrin@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
izr. prof. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikr.
metka.lenassi@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
asist., asist. - razisk. Tina Levstek, mag. lab. biomed.
tina.levstek@ signmf.uni-lj.si -
viš. znan. sod. dr. Mirjana Liović
mirjana.liovic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
Klavdija Makovec
klavdija.makovec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7647
dr. Tomaž Makovec
tomaz.makovec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7655
asist. - razisk. dr. Nikola Maraković
- -
asist. - razisk. Nika Marolt, mag. biotehnol.
nika.marolt@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Blaž Mencinger, Master of Sceinece Biomedical Sciences ( Nizozemska )
blaz.mencinger@ signmf.uni-lj.si -
Nejc Nadižar
nejc.nadizar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7593
Katarina Nahtigal, magistrica dietetike
katarina.nahtigal@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7594
Petra Nassib, mag. mol. funkc. biol.
petra.nassib@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7590
asist. - razisk. dr. Renata Pavlič, univ. dipl. biokem.
renata.pucihar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
Lea Peternel
lea.peternel@ signmf.uni-lj.si -
asist. Boštjan Petrič, mag. biokem.
bostjan.petric@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
Boštjan Pirš, dr. med.
- -
prof. dr. Ana Plemenitaš, univ. dipl. kem.
ana.plemenitas@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist. razisk. Monika Praznik, mag. biokem.
monika.praznik@ signmf.uni-lj.si -
asist. Uroš Prešern, mag. biokem.
uros.presern@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7671
asist., asist. - razisk. doktorica znanosti ( Republika Hrvaška ) Maja Pušić Novak, magistra eksperimentalne biologije (Republika Hrvaška)
maja.pusic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7666
asist. Pia Pužar Dominkuš, univ. dipl. biokem.
pia.puzar-dominkus@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
Sara Raspor, dr. vet. med.
sara.raspor@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. dr. Lucija Raspor Dall`Olio, univ. dipl. mikr.
lucja.raspordallolio@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7596
prof. dr. Metka Ravnik Glavač, univ. dipl. kem.
metka.ravnik-glavac@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7669
asist. - razisk. Rok Razpotnik, mag. biokem.
rok.razpotnik@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
doc. dr. Sara Redenšek Trampuž, mag. farm
sara.redensek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
doc. dr. Tadeja Režen, univ. dipl. biol.
tadeja.rezen@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7592
asist. dr. Marija Rogar, dr. vet. med.
marija.rogar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7643
asist. - razisk. dr. Sandra Ropret, univ. dipl. biokem.
sandra.ropret@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Damjana Rozman
damjana.rozman@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7591
asist. Iris Šalamon Arčan, mag. mol. funkc. biol.
iris.salamon@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7589
asist. dr. Neja Šamec, univ. dipl. biokem.
neja.zupanec@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7588
doc. Doctor of Philosophy ( ZK ) Panagiotis Sergouniotis, Medical Degree ( Grčija )
- -
doc. dr. Maša Sinreih, mag. farm.
masa.sinreih@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7658
asist. - razisk. dr. Urška Sivka, univ. dipl. inž. zoot.
- -
asist. - razisk., asist. Cene Skubic
cene.skubic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
asist. dr. Urška Slapšak, univ. dipl. biokem.
urska.slapsak@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Janez Smerkolj, mag. inž. kem. tehnol.
janez.smerkolj@ signmf.uni-lj.si -
Savica Soldat
savica.soldat@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
asist. - razisk. Inge Sotlar
inge.sotlar@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7653
asist. - razisk. Patricija Štampar, mag. mol. funkc. biol.
patricija.stampar@ signmf.uni-lj.si -
prof. dr. Jurij Stojan
jurij.stojan@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
dr. Branka Stražišar, dr. med.
- -
Lea Šturm
- -
Maja Svetličič, mag. biokem.
maja.svetlicic@ signmf.uni-lj.si -
doc. dr. Ajda Taler-Verčič, univ. dipl. biokem.
ajda.taler-vercic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. - razisk. Jana Tomc, mag. lab. biomed.
jana.tomc@ signmf.uni-lj.si -
asist. - razisk. Hana Trček, mag. mol. funkc. biol.
hana.trcek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7595
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
katarina.trebusakpodkrajsek@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7649
asist. -razisk. Doctor of Pharmacy ( Grčija ) Evangelia Eirini Tsermpini
evangelia-erini.tsermpini@ signmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Alja Videtič Paska, univ. dipl. biokem.
alja.videtic@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7587
asist. David Vogrinc, mag. biotehnol.
david.vogrinc@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7667
asist. razisk. Blaž Vončina, mag. mol. funkc. biol.
blaz.voncina@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7665
MSc (Uganda ), MSc ( Belgija ) Andrew Walakira, Bachelor of Biomedical laboratory technology ( Uganda )
andrew.walakira@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7594
asist. dr. Alja Zottel, mag. biokem.
alja.zottel@ signmf.uni-lj.si +386 1 543 7644
A45A8558.JPG
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Vita Dolžan, dr. med., spec. lab. med. gen.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 543 76 70
E-POŠTA / E-MAIL
Predstojnica:
vita.dolzan(at)mf.uni-lj.si
Tajništvo inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE/OFFICE HOURS
Uradne ure: četrtki 10.00-11.00
Izključno po predhodnem dogovoru s:
Tajništvo inštituta:
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Tel.: +386 1 543 71 06
Študentska pisarna:
david.fatur(at)mf.uni-lj.si
Tel.: +386 1 543 76 47