1. letnik

Biofizika

Cilji

Študent se v poglobljeni obliki seznami s fizikalno sliko sveta. Poudarek je na tistih fizikalnih zakonitostih, ki so pomembne pri nastanku bioloških struktur in delovanju bioloških sistemov. Spozna fizikalne pojave, ki so osnova fizioloških procesov. Seznani se s fizikalnimi osnovami merskih metod, ki se uporabljajo v diagnostiki, ter fizikalnimi pojavi, na katerih temeljijo nekatere metode zdravljenja. Spozna se z osnovami uporabe nekaterih naprav izstomatološke prakse. Študentse navadi kvantitativne obravnave fizikalnih in drugih pojavov. Seznani se z znanstvenim, analitično-sintetičnim načinom mišljenja.

Vsebina

Mehanika. Uporaba zakonov mehanike pri analizi lokomotornega sistema človeka. Tlak, vzgon, stisljivost, barometrska enačba, površinska napetost in kapilarni pojavi. Bernoullijeva enačba, delo srca. Pretok viskozne tekočine skozi tanko cev. Elastične lastnosti trdnih teles in tkiv. Nihanja. Toplota in termodinamika. Ravnovesna in neravnovesna stanja sistema. Prvi in drugi zakon termodinamike. Entropija. Bioenergetika. Termodinamski potenciali. Kemijski potencial. Topnost. Vlažnost. Osmozni tlak. Donnanovo ravnovesje. Transport snovi in energije. Prepustnost membran. Elektrika in magnetizem. Električne in magnetne lastnosti snovi. Bioelektrični potenciali. Električni tok. Prevajanje električnega sunka po kablu in živcu. Struktura snovi. Atomi, molekule, kristali. Medmolekulske sile, struktura vode, hidracija. Hidrofobna sila. Struktura bioloških makromolekul in membran. Valovanje in zvok. Uho. Ultrazvok. Elektromagnetno valovanje in optika. Merilci svetlobe, oko. Absorpcija svetlobe. Sipanje svetlobe in fluorescenca. Rentgenski žarki. Atomsko jedro in jedrska energija. Izotopi. Radioaktivnost. Cepitev in zlitje jeder. Izvori ionizirajočega sevanja visokih energij. Prehod visokoenergijskih delcev skozi snov in dozimetrija.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija


URNIK

Predavanja iz predmeta Biofizika za 1. letnik EMŠ na programu Dentalna medicina bodo v zimskem semestru ob ponedeljkih ob 10:15 v seminarju Inštituta za biologijo celice, Vrazov trg 2, in ob petkih ob 11:15 v Mali predavalnici novega dela Medicinske fakultete, Korytkova 2. Prvo predavanje bo 1. oktobra.

 

lokacijaIBF.png

 


OBVESTILA O PREDMETU


Predvatelja

Doc. dr. Jure Derganc
T: +386 1 543 76 15
E: jure.derganc(at)mf.uni-lj.si

Doc. dr. Bojan Božič
T: +386 1 543 76 01
E: bojan.bozic(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna:
Senta Jaunig
T: +386 1 543 76 00
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure

Študentska pisarna:
pon - tor: 9:00 - 11:00
čet: 13:00 - 15:00