5. letnik

Pediatrija s klinično genetiko

Cilji

Znanje osnov pediatrične propedevtike in celostnega pristopa k obravnavi otroka, mladostnika in mlade odrasle osebe, poznavanje pogostnosti, klinične slike in diferencialne diagnoze najpogostejših bolezni in stanj v pediatrij, poznavanje sodobnih diagnostičnih postopkov in njihovih prilagoditev za pediatrično populacijo, poznavanje sodobnih pristopov k celostni obravnavi in zdravljenju, poznavanje osnov preventivne pediatrije, dispanzerskega dela in socialne pediatrije. Znanje osnov klinične genetike, sodobnih genetskih diagnostičnih metod, genetskih sindromov s prizadetostjo orofacialnega področja, ter genetike parodontalnih bolezni, genetike razvoja zob in razvojnih okvar sklenine, genetike rakavih bolezni v ustni votlini.

Vsebina

Obravnava izbranih vsebin iz pediatrične propedevtike, splošne pediatrije, socialne pediatrije, preventivne in dispanzerske obravnave otrok, mladostnikov in mladih odraslih, normalne rasti in razvoja, neonatologije, pediatrične kardiologije, pediatrične hematologije in onkologije, pediatrične nevrologije, pediatrične pulmologije, pediatrične infektologije, pediatrične imunologije in revmatologije, pediatrične gastroenterologije, pediatrične endokrinologije, diabetologije in metabolizma, pediatrične nutricionistike. Predstavitev področja klinične genetike, citogenetskih in molekularno genetskih diagnostičnih metod, obravnava genetskih sindromov s prizadetostjo orofacialnega področja, ter genetike parodontalnih bolezni, genetike razvoja zob in razvojnih okvar sklenine, genetike rakavih bolezni v ustni votlini.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure