5. letnik

Snemna protetika 2

Cilji

Študent pridobi klinično in laboratorijsko znanje ter veščine, ki so potrebne za samostojno klinično rehabilitacijo delno ali popolno brezzobih pacientov s snemnoprotetičnimi pripomočki. Pri predavanjih spozna biološke posebnosti in sodobna teoretična načela za izdelavo totalne proteze, imediatne proteze, parodontalno podprte totalne proteze, akrilatne delne proteze, delne proteze z ulito bazo, obturatorske proteze, fasadne proteze in snemnih diagnostičnih pripomočkov. Pri seminarskem pouku znanje iz predavanj uporabi za samostojno reševanje problemov pri načrtovanju snemnoprotetične oskrbe. Na kliničnih vajah se izuri za samostojno obravnavanje delno ali popolno brezzobih pacientov (klinični pregled,  razpoznava različnih stanj, načrtovanje, zapis, oskrba z različnimi snemno protetičnimi pripomočki, ocena dela, komunikacija s pacienton ali širšim timom različnih strokovnjakov). Pri laboratorijskih vajah se seznani z delom v zobotehničnem laboratoriju.

Vsebina

9.semester

Delna proteza II: ▪ načrtovanje z analizo sil pri oskrbi z delno protezo z ulito bazo, ▪ izdelava delne proteze z ulito bazo v ordinaciji in v laboratoriju, ▪ programi snemnoprotetične oskrbe, ▪ preoblikovanje podpornih in sidrnih zob ter zaščitni postopki po preoblikovanju, ▪ teoretične osnove namenske prevleke, gredi in sodobnih elemntov sidranja – etečmenov (polzil) ter delo z njimi, ▪ teoretične osnove rezkanja, teleskopske in konusne prevleke ter delo z njimi, ▪ popravilo in podlaganje delnih protez.

10. semester

Paradontalno podprta totalna proteza: ▪ teoretične osnove in delo s sodobnimi sidrnimi elementi. Posebne proteze – teoretične osnove: ▪ proteze pri prirojenih in pridobljenih defektih čeljustnic, ▪ fasadna proteza, ▪ snemna ulita kovinska opornica, Dahlova opornica.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure