6. letnik

Čeljustna in zobna ortopedija 3

Cilji

Študent spozna diagniostične postopke. Spozna nepravilnosti posameznih zob, zobnih skupin, nepravilnosti med zobnima lokoma in skeletnimi nepravilnosti orofacialnega sistema. Pri vajah se nauči osnovni čeljustno ortopedski pregled. Študent spozna razvoj kraniofacialnega sistema, njegovo fiziološko delovanje in patološka odstopanja. Seznani se s kritičnimi obdobji za nastanek razvojnih nepravilnosti. Študent se nauči prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja, enostavne interceptivne posege in spoznati nepravilnosti, ki so potrebne zdravljenja pri ortodontu. Pri vajah študent izvede preventivne in osnovne interceptivne posege pri bolnikih v različnih razvojnih obdobjih. Študent spozna ukrepe za ustvarajanje pogojev za normalni razvoj kraniofacialnega sistema in za preprečevanje nastanka razvojnih nepravilnosti in interceptivna zdravljenja – ortodontsko-parodontalno, ortodontsko – kirurško, ortodontsko-protetično zdravljenje ter sodelovanje s specialisti ostalih dentalnih in medicinskih ved. Pri vajah spozna načrtovanje in posamezne faze ortodontskega zdravljenja s snemnimi in nesnmemnimi ortodonskimi aparati.

Vsebina

Razvrstitev nepravilnosti orofacialnega sistema, Epidemiologija razvojnih nepravilnost. Diagnostični postopki v čeljustni in zobni ortopediji za zobozdravnika – osnovni čeljustnoortopedski pregled z analizo funkcij (drža ustnic, način dihanja, požiranja, žvečenje, govor, delovanje čeljustnega sklepa, razvade), analize študijskega modela, analize rentgenskih slik (lokalne in panoramske rentgenske slike). Rast in razvoj kraniofacialnega sistema, Načrtovanje čeljustno ortopedske obravnave glede na različne vrste odklonov orofacialnega področja pri razredu I, II in III, Biološki in fizikalni procesi pri ortodontskem premiku zob. Načrtovanje, spremljanje in ocena rezultatov ortodontskega zdravljenja. Prednosti za ortodontsko zdravljenje glede na razvojna obdobja. Osnovni preventivni in interceptivni posegi. Aktivni ortodontski aparati (snemni in nesnemni pripomočki). Miofunkcionalno zdravljenje. Ekstrakcije v čeljustni in zobni ortopediji. Ortodontsko zdravljenje posametnih vrst nepravilnosti. Kombinirana ortodontska zdravljenja.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure