6. letnik

Otroško in preventivno zobozdravstvo 3

Cilji

Ob zaključku dodiplomskega študija ima študent teoretična in praktična klinična znanja potrebna za opravljanje osnovnega preventivnega in kurativnega zobozdravniškega dela v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Vsebina

Zimski semester 6. letnika (11. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen z: • značilnostmi in boleznimi obzobnih tkiv pri otrocih in mladostnikih, • lezijami ustne sluznice pri otrocih in mladostnikih, • osnovni oralno-kirurškimi posegi v pedontologiji, • motnjami v delovanju čeljustnega sklepa, • vplivih na oralno zdravje in posebnostmi pri zobozdravniškem zdravljenju otroci s kroničnimi boleznimi, • vplivih na oralno zdravje in posebnostmi pri zobozdravniškem zdravljenju otrok s posebnimi potrebami. Študent izbere in v obliki seminarske naloge predstavi del s področja: dinamike nastanka kariesa, motivacije predšolskega, osnovnošolskega otroka ali srednješolca za lastno oralno zdravje, fluoridov (prisotnost v okolju, vnos v telo in metabolizem, fizikalno kemične interakcije med fluoridi in sklenino, oblike aplikacije, delovanje fluoridov na bakterije, toksičnost fluoridov) Na kliničnih vajah nadaljuje z delom vaj tega predmeta iz 10. semestra. Na vajah na terenu študent spoznava in delno sodeluje pri izvajanju preventivnih programov okviru primarnega zobozdravstvenega varstva otrok in mladine (v vzgojno varstvenih zavodih, osnovnih šolah, zavodih za otroke in mladostnike s sposebnimi potrebami) ter dispanzersko obliko dela v pedontoloških ambulantah pri pregledih s svetovanjem 1., 2. in 3. letnih otrok.

Seminarji

Vsak študent pripravi dva seminarja:

 1. O vlogi fluoridov v zobozdravstvu (Za pripravo tega seminarja se študentje letnika razdelijo v 12 skupin)
  Naslovi seminarjev:
  • Dinamika nastanka kariozne spremembe
  • Fluoridi v ustnih tekočinah in plaku
  • Učinki fluoridov na ustne bakterije
  • Metabolizem fluoridov
  • Fizikalno kemični vidiki interakcij med fluoridi in sklenino
  • Fluoridi in kost
  • Zobna fluoroza
  • Toksičnost fluoridov
  • Fluoridi v vodi
  • Fluoridi v soli, mleku in tabletah
  • Fluoridi v pripravkih za topikalno aplikacijo
  • Fluoridi v zobnih pastah
    
 2. Predstavitev izbranega pacienta 
  V seminarju vsak študent predstavi svojega izbranega pacienta, ki ga je obravnaval na vajah (klinična preiskava, postavljene diagnoze, načrt zdravljenja, potek opravljenega zdravljenja). Na seminarju prikaže tudi relevantne klinične fotografije in rentgensko dokumentacijo.

Dolžina posamezne seminarske predstavitve je 20-30 min. 
Prisotnost študentov je na vseh seminarjih obvezna.
 

Izpit OPZ3  

K ustnemu izpitu OPZ3 lahko pristopi študent po zaključenem 11. semestru, ko opravi vse predpisane vsebine vaj in seminarjev pri OPZ3.

Na izpit prinese tudi izpolnjen protokol (s kliničnimi  fotografijami in rentgensko dokumentacijo) izbranega pacienta, ki ga je oskrbel na kliničnih vajah iz otroškega in preventivnega zobozdravstva.

Izpitne roke se določi v dogovoru s predstavnikom študentov.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija. OPZ3.pdf


URNIK

Razpored predavanj 2018/2019, zimski semester

Datum

Naslov predavanja

1. 10. 2018

Oralno zdravje otrok s kroničnimi bolezenskimi stanji 1

8. 10. 2018

Oralno zdravje otrok s kroničnimi bolezenskimi stanji 2

15. 10 2018

Manjši kirurški posegi v pedontologiji

22. 10. 2018

Motnje v delovanju čeljustnega sklepa

29. 10. 2018

Zobozdravniška oskrba otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju

 

Klinične vaje, zimski semester

Sreda

Četrtek

12.45 - 14.15

7.30 - 9.00

14.30 - 16.00

9.15 - 10.45

 

11.00 - 12.30

 

12.45 – 14.15

 

Vsak študent ima klinične vaje še tri zaporedne tedne v enem izmed naslednjih terminov:

Torek

12.45 - 15.00

15.15 - 17.30

17.45 - 20.00

 

Vaje na terenu, zimski semester

 

Vodja vaje

Naslov vaje E-naslov

 

Naslov

 

Lidija Rahne, dr. dent. med.

Pedontološka ambulanta in preventivni kabinet - preventivno delo s predšolskimi otroci lidia.rahne(at)zd-lj.si

 

ZD Ljubljana, EOZV Šiška, 
Derčeva 5

Dr. Rok Kosem, dr. dent. med.

Šola za starše rok.kosem(at)kclj.si 

predavalnica Ginekološke klinike
UKCL

Jurka Korenini, dr. dent. med.

Preventivno delo v osnovnih šolah - pomen zobozdravniške ambulante v šolskih prostorih jurka.korenini(at)gmail.com

ZD Moste, 
Prvomajska 5

Alenka Ivančič, dr. dent. med.

Preventivno delo v osnovnih šolah - sistematični pregledi učencev osnovnih šol aivancic.ordinacija(at)gmail.com

OŠ Ledina, 
Komenskega 19

Mojca Krofljič, prof. pedagog

Preventivno delo v vrtcih robi.kroflic(at)gmail.com 

ZD Ljubljana, EOZV Moste, Prvomajska 5

Ana Dagarin, v. dent.

Preventivno delo v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ana.dagarin(at)zd-lj.si

Na eni izmed lokacij:
OŠ s prilagojenim programom, Dečkova 1b, 

OŠ s prilagojenim programom, Levstikov trg 1    ali

Odd. vzgoje in izobraževanja Jarše, Šmartinska 96

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure