6. letnik

Dentalna implantologija

Cilji

Študentje se seznanijo z bazičnimi osnovami implantologije ter indikacijami za implantnoprotetično oskrbo različnih stopenj delno in popolno brezobih pacientov. Spoznajo se s pripravljalnimi in diagnostičnimi postopki, kirurško in protetično oskrbo ter spremljanjem implantoloških pacientov.

Vsebina

Osnove osteointegracije in pogojizanjo, tehnološke lastnosti zobnih vsadkov, odnos med vsadkom in sluznico, splošne indikacije ter kontraindikacije za implantološko zdravljenje, diagnostika implantološkega pacienta, načrtovanje implantno-protetične oskrbe, protokoli vstavitve implantata in obremenitve, kirurška priprava za zobni vsadek, postopki za dograditev čeljustne kosti, zobni vsadki v vidnem področju – kirurško in protetično zdravljenje, lastnosti zobne krone na implantatu, zobni vsadki pri delno brezzobem pacientu – kirurško in protetično zdravljenje, izvedbe in lastnosti fiksnoprotetične konstrukcije na implantatih, začasna oskrba, zobni vsadki pri popolni brezzobosti – kirurško in protetično zdravljenje, lastnosti implantološko podprtih snemnoprotetičnih konstrukcij, ortodontski vsadki ter ortodontsko zdravljenje pri obravnavi implantološkega pacienta, implantatno podprte epiteze, zapleti implantološkega zdravljenja, mukozitis in periimplantitis, spremljanje implantološkega pacienta ter zdrževanje zobnih vsadkov in okolnih tkiv.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure