1. letnik

Sporazumevanje

Cilji

Naučiti študenta osnov medicinske psihologije in naučiti študenta osnovnih pravil sporazumevanje z zdravim človekom in bolnikom. Navaditi študenta komuniciranja v skupini in razumeti pomen medsebojnih odnosov med bolnikom in zdravnikom.

Vsebina

Predmet sestavljajo predavanja o teoretičnih osnovah sporazumevanj, vaje na fakulteti, kjer bodo študentje pridobili osnovne praktične napotke za terensko delo in med seboj vadili sporazumevanje z igranjem vlog ter praktičnega dela na terenu, ki bo potekalo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ( npr. domovi upokojencev, zavod za rehabilitacijo invalidov). Med in po opravljenem praktičnem delu bodo študentje svoje izkušnje delili z ostalimi študenti in mentorji na seminarjih oz. individualnih konzultacijah. Na predavanjih bodo obravnavana naslednja področja sporazumevanja: intervju z bolnikom, kako čim bolje komunicirati, vodenje pogovora, odprto/zaprta vprašanja, nebesedna komunikacija, sporazumevanje in odnos med bolnikom in zdravnikom, sporazumevanje z otrokom in mladostnikom, sporazumevanje v timu, sporazumevanje s svojci, komunikacija med timom in svojci, odnos med zdravnikom, bolnikom in svojci, igre vlog s snemanjem in analizo posnetkov. V malih skupinah bodo študentje vadili sporazumevanje med seboj na osnovi pripravljenih primerov. Študent bo nastopal tako v vlogi bolnika, zdravnika in opazovalca. Po igranju vlog bo sledila diskusija z analizo sporazumevanja. Terensko delo bodo študentje opravljali v dvojicah, tako da bo eden od študentov vodil pogovor z bolnikom ali oskrbovancem doma upokojencev, drugi pa bo njuno sporazumevanje opazoval. Predvideno je, da bodo študentje po prvem delu terenskih vaj po refleksiji, ki jo bodo dobili od mentorjev, ponovno odšli na teren in vajo ponovili.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure