3. letnik

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih materialov

Cilji

▪ Študent na predavanjih in seminarjih spozna in osvoji izrazoslovje, znanstvena in tehnološka načela ter osnovne tehnološke postopke, da bo v četrtem letniku usposobljen za uporabo dentalnih materialov pri kliničnem delu.

▪ Spozna se z doktrinarnimi načeli uporabe različnih dentalnih materialov.

Vsebina

▪ Pozna osnovne fizikalne lastnosti materialov: mehanske (trdnost, trdota, elastičnost, plastičnost, modul elastičnosti); električne in elektrokemične; toplotne (ekspanzija in prevajanje toplote); biokompatibilnost.

▪ Spozna osnovne primerjalne lastnosti kovin, keramike in plastičnih materialov in njihov vpliv na njihovo praktično uporabnost.

▪ Spozna mavce: tipe mavca, strjevanje, volumske spremembe in njihov vpliv na natančnost odlitka, hitrost strjevanja, pospeševalce in zaviralce strjevanja, uporabo.

▪ Spozna trde in elastične odtisne materiale: vrste, sestavo, kemizem strjevanja, lastnosti in jih zna uporabljati. Spozna alginate, polisulfide, polietre in silikone. Loči med kondenzacijskimi in adicijskimi silikoni; pozna prednosti in pomankljivosti in njihovo klinično uporabnostno vrednost.

▪ Spozna različne vrste dentalnih cementov: klasične dentalne cemente, kompozitne cemente in steklastoionomerne; spozna njihove lastnosti, primerjalne prednosti, uporabo.

▪ Spozna kovine: strukturo in lastnosti kovin, kaj je nukleacija in kristalna mreža. Ve kaj je duktilnost kovine, trdnost, elastična in plastična deformacija, utrjevanje kovin.

▪ Spozna dentalne zlitine: sestavo, pripravljanje zlitin, lastnosti, izbor za uporabo. Ve kaj je rafinacija, mehansko tehnološke lastnosti in njihova funkcijska povezanost.

▪ Spozna zlitine za baze protez, zahteve, izbor, mehansko tehnološke lastnosti

▪ Spozna zlitine za porcelansko tehniko, zahteve, izbor, mehansko tehnološke lastnosti

▪ Spozna keramike

▪ Spozna precizijsko litje: splošna načela, taljenje in ulivanje, izdelava livne forme, livni sistemi, poroznost, termično obdelavo ulitkov, livnost dentalnih zlitin.

▪ Spozna polimere in proces polimerizacije: iniciacija, rast in končanje procesa polimerizacije

▪Spozna toplotno, kemično in svetlobno polimerizacijo polimerov, primerjalne prednosti in uporabo.

▪ Spozna akrilate: vrste, načine polimerizacije in vpliv na mehanske lastnosti, tehnologijo predelave akrilatov, sestavo, rokovanje, pomanjkljivosti (krčenje, absorpcijo vode, poroznost); spozna toplotne in hladne polimerizate in njihovo uporabnost.

▪ Spozna vložne mase: vrste, sestavo in vpliv sestave na strjevanje in dimenzijske spremembe, lastnosti in uporabo.

▪ Spozna se z osnovami lotanja, klasičnega in laserskega varjenja. ▪ Spozna umetne mase v protetiki: definicije in razdelitev, kemizem polimerizacije, adicijska in kondenzacijska polimerizacija; spozna bazne in fasetirne materiale.

▪ Spozna materiale za začasno zaporo preparacij.

▪ Spozna amalgam: sestava, lastnosti, strjevanje in uporaba.

▪ Spozna adhezive: generacije adhezivov, lastnosti, načini vezave na sklenino in dentin, polimerizacija in uporaba.

▪ Spozna kompozite: sestava, lastnosti, polimerizacija, krčenje in uporaba.

▪Spozna steklastoionomerni materiale in kompomere: sestava, lastnosti, polimerizacija, krčenje in uporaba.

▪ Spozna materiale za polnjenje koreninskih kanalov: sestava, lastnosti in uporaba.

▪ Spozna materiale za zalivanje fisur in druge specifične materiale za otroško zobozdravstvo.

▪ Spozna materiale za delo v ortodontiji: kovine, ortodontske žice in druge kovinske elemente, akrilate; mehanske zahteve in izbiro.

▪ Spozna voske – naravni in umetni, sestava, lastnosti in uporaba.

▪Spozna plovec, polirna sredstva in druge materiale, ki se uporabljajo v stomatološki protetiki.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure