3. letnik

Predklinični praktikum

Cilji

Znanje bioloških in kliničnih načel ter osnovnih praktičnih veščin, da bo v četrtem letniku usposobljen za osnovne parodontalne, restavrativne in protetične posege na pacientu.

Vsebina

▪ ergonomija in priprava terapevta, delovnega mesta in pacienta ▪ postopki za preprečevanje prenosa okužb

▪ inštrumenti, njihova uporaba in vzdrževanje

▪ inštrumenti za odstranjevanje trdih in mehkih zobnih oblog in luščenje in glajenje zobnih korenin

▪ inštrumenti za preparacijo zoba (turbina, kolenčnik, svedri) in restavracijo zoba (matrice, tlačilci, pripomočki za odtiskovanje, odtisni materiali). ▪ rokovanje s kovinami in spoznavanje zobotehničnega lotanja

▪ preparacije zob za različna fiksnoprotetična sidra in odiskovanje

▪laboratorijski postopki izdelave fiksnoprotetičnih sider (izlivanje delovnih modelov, – priprava individualnih delovnih modelčkov, modelacija do končne oblike in izgotovitev polne kovinske prevleke, fasetirane prevleke, kompozitne prevleke)

▪izdelava fiksnoprotetičnih zatičkov z nazidkom

▪ spoznavanje z elementi totalne in parcialne proteze, izdelava žičnih zapon, akrilatne individualne odtisne žlice, griznih robnikov na šelakovi bazni plošči

▪ izdelava začasne prevleke po direktni metodi

▪klinična in histološka slika kariozne lezije, epidemiologija kariesa, diagnostika, preventiva in zdravljenje, ocena tveganja

▪ preventiva okvar zobne pulpe,

▪ relativna/absolutna osušitev delovnega področja

▪ preparacije kavitet za amalgam in plombiranje

▪ preparacije kavitet za kompozitne materiale in plombiranje


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure