3. letnik

Patologija

Cilji

Splošna patologija: spoznavanje splošnih bolezenskih procesov s pomočjo mikroskopske analize tkiv in organov. Pri pouku patologije študent spoznava etiologijo in patogenezo bolezni in funkcijske ter predvsem  morfološke spremembe v celicah, tkivih in organih, ki jih povzročijo bolezenski procesi. Seznani se s splošnimi delovnimi in raziskovalnimi metodami v patologiji ter spoznava vlogo patologije v diagnostičnem postopku. Specialna patologija: Študente se seznanijo s specifično patologijo posameznih organov in organskih sistemov, etiologijo in patogenezo bolezni, ter možnimi zapleti. Spoznajo etiološko usmerjeno racionalno terapijo in diagnostiko (razumevanje klinične simptomatike in laboratorijskih izvidov). Študentspozna vlogo patologije v diagnostičnem postopku. Usposablja se tudi za korelacijo kliničnih in patoloških spoznanj in s tem vlogo patologije v procesu zdravljenja bolnika. Oralna patologija: Seznaniti študente z oralno patologijo, z etiologijo, patogenezo, histološko diagnostiko, zapleti in napovedjo razvoja bolezni v ustni votlini (ciste v oralni regiji in odontogeni tumorji, vnetja zob in obzobnih tkiv, bolezni kosti, epitelijske spremembe, oralne infekcije, imunsko pogojene bolezni v ustni votlini, bolezni žlez slinavk, bolezni limfatičnega tkiva). Spoznavanje vloge patologije v diagnostičnem procesu bolezni v ustni votlini.

Vsebina

Splošna patologija: celična okvara in adaptacija, regeneracija in reparacija, obtočne motnje, imunoppatologija, neoplazija, infekcijske bolezni in bolezni okolja. Obravnava se najpogostejša patologija, ki predstavljena z mikroskopskimi preparati. Specialna patologija: kardiovaskularna patologija, gastrointestinalna patologij, patologija dihal, urološka in nefrološka patologija, patologija jeter, pankreasa, žolčnika in žolčnih izvodil, patologija glave in vratu, patologija centralnega in perifernega živčnega sistema, ginekološka patologija, hematopatologija. Obravnava se najpogostejša patologija, ki predstavljena z makroskopskimi preparati.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure