3. letnik

Metode javnega zdravja

Cilji

razumeti pomen proučevanja zdravja prebivalstva kot celote: na splošno in kot podlage za javnozdravstvene pristope in ukrepe za obvladovanje zdravstvenih problemov prebivalstva, poznati osnovne metode proučevanja zdravja prebivalstva. Študentje: poznajo pomen proučevanja zdravja prebivalstva, poznajo epidemiološke metode kot najpomembnejšo skupino metod proučevanja zdravja prebivalstva, poznajo specifične metode proučevanja okoljskega zdravja.

Vsebina

1.del. EPIDEMIOLOŠKE METODE Merjenje pojavov v epidemiologiji. Merjenje in mere pogostosti pojavov. Prevalenčne mere. Incidenčne mere. Mere povezanosti med pojavi. Mere potencialnega učinka pojavov na zdravje ljudi. Epidemiološke raziskave: Ekološke raziskave. Presečne pregledne raziskave. Raziskave primerov s kontrolami. Kohortne raziskave. Eksperimentalne raziskave. Interpretacija rezultatov epidemioloških raziskav: Kakovost podatkov. Pristranost. Naključje. Motenje. Vzroč- nost. Potek epidemioloških raziskav. Orodja za epidemiološko raziskovanje. Etični vidiki epidemiološkega raziskovanja.

2.del. METODE PROUČEVANJA OKOLJSKEGA ZDRAVJA Spremljanje kazalnikov razmer v okolju: Merjenje kvalitete okolja (zrak, voda, zemlja, hrana). Merjenje izpostavljenosti človeka. Ugotavljanje zdravstvenih posledic. Spremljanje zdravja okolja. Opredelitev specifičnih vplivov na zdravje: Ocena tveganja za zdravje. Spoznavanje škodljivega dejavnika okolja. Ocena odnosa doza-odziv. Ocena izpostavljenosti človeka. Opis tveganja. Metode prikazovanja zdravstvenih podatkov v prostoru: Geografski informacijski sistem GIS.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure