5. letnik

Obtočila

Cilji

Iz anamnestičnih podatkov, telesnega pregleda in laboratorijskih preiskav stopenjsko graditi diagnozo srč- nožilnih bolezni, samostojno nuditi nujno medicinsko pomoč pri teh boleznih, naučiti se trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacije in seznaniti se z možnim razvojem bodočih načinov zdravljenja, usmeriti študenta k holističnemu razumevanju s povdarjanjem vpliva bolezni srčnožilnega sistema na ves organizem, tudi v psiho-socialnem smislu in po drugi strani k razumevanju vpliva neke druge bolezni na stanje srčnožilnega sistema.

Vsebina

V sklopu sodelujejo stroke: interna medicina (kardiologija, hipertenzija, žilne bolezni, intenzivna interna medicina), kirurgija (kardiovaskularna kirurgija), slikovna diagnostika, (Klinična) farmakologija. Vsebina obsega: epidemiologijo bolezni srca in žilja, patofiziologijo in patomorfologijo bolezni srca in žilja, simptome in znake pri boleznih srca in žilja, vzroke bolezni srca in žilja (dedni dejavniki, prirojene nepravilnosti, degenerativne spremembe, okužbe, poškodbe...), diagnostične postopke, akutne bolezni srca in žilja, kronične bolezni srca in žilja, urgentna stanja pri boleznih srca in žilja, zdravljenje bolezni srca in žilja (nefarmakološko, farmakološko, PTA stentiranje, kirurško, rehabilitacija, preventive bolezni srca in žilja (primarna, sekundarna), principe zdravljenja po transplantaciji.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure