5. letnik

Sodna medicina

Cilji

Študent bo ob spoznal mehanizme poškodb in njihove ocene, prav tako bo sposoben razlikovati med najpogostejšimi zastrupitvami, obvladal bo osnove forenzične hematologije, prav tako bo sposoben prepoznati vsa tista urgentna stanja, kjer je možna etična, kazenska ter odškodninska odgovornost zdravnika. Dobil bo tudi osnove razlikovanja in ocenjevanja telesnih poškodb ter spoznanja o osnovah sodnomedicinskih opravil zdravnika splošne prakse. Osvojil bo glavnino zakonskih predpisov ter etičnih načel pri opravljanju svojega bodočega poklica. Za spremljanje pouka je potrebno znanje iz vseh predkliničnih predmetov terznanje iz večine kliničnih predmetov.

Vsebina

Osnove klasične sodne medicine od mehanizmov naravnih in nasilnih smrti, njenih znakov, osnove identifikacije, mehanizme poškodb in njihovih sodnomedicinskih značilnosti. Seznani se s fizikalnimi in strelnimi poškodbami, zadušitvami, osnovami forenzične toksikologije in hematologije. Spoznava zakonodajo, tako zdravstveno kakor tudi kazensko z osnovami izvedenskega dela s poudarkom na ocenjevanju telesnih poškodb. Pri predavanjih spoznava urgentna stanja, ki bi lahko pomenila kazensko in odškodninsko odgovornost in se seznani z nadgradnjo moralno etičnih in deontoloških načel pri delu zdravnika. Študent povezuje znanje iz vseh predkliničnih in večine kliničnih predmetov, utrjuje znanje o šoku, dobi osnove zdravnikovega dela v izrednih razmerah, se seznani z nalogami zdravnika pri detomoru, prav tako pa se seznani z zdravniško napako ter iatrogenimi poškodbami. Interdisciplinarno sodelovanje.


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija za predmet Sodna medicina 2017 - 18


URNIK

Program predavanj 2018/19
Program vaj 2018/19


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Laboratorijska vaja iz forenzične genetike - navodila

Na vaje se je potrebno pripraviti za razumevanje osnov Forenzične genetike (posredovana literatura). 
Študentje naj pridejo na vajo v laboratorijskem plašču, garderobo naj pustijo zunaj laboratorija
V laboratoriju bom študente oblekla v zaščitni plašč, rokavice, masko, kapo in prevleke za čevlje
Vaje bodo potekale brez pavze in celo uro in pol morajo biti študentje v zaščitnih oblačilih
Vaje se začnejo ob polni uri (brez akademske četrti).

Navodila za pripravo na vajo
Članek: genetska identifikacija pogrešanih oseb


OBVESTILA O PREDMETU


Nosilec predmeta

prof. Jožef Balažic, dr. med.
T: +386 1 543 72 01
E: joze.balazic(at)mf.uni-lj.si

INFORMACIJE

Andreja Zagorc
T: +386 1 543 72 02
E: andreja.zagorc(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Po predhodnem dogovoru s tajništvom na +386 1 543 72 02