4. letnik

Infekcijske bolezni

Cilji

Študentje se spoznajo z epidemiologijo, diagnostiko, kliniko infekcijskih bolezni, z internističnimi in kirurškimi boleznimi prebavil, boleznimi krvi in krvotvornih organov, slikovno diagnostiko omenjenih bolezni ter mehanizmi delovanja, farmakokinetiko ter farmakodinamiko protimikrobnih učinkovin, citostatikov in imunosupresijskih zdravil. Seznanili se bodo s pripravo bolnika pred operativnim posegom, osnovami splošne in področ- ne anestezije, lajšanjem bolečine in temeljnimi in dodatnimi postopki oživljanja. Študent medicine bo po opravljenem sklopu znal obravnavati bolnika s klinično sliko infekcijskih bolezni, potrebnosti vključitve drugih specialistov v zdravljenje. Poleg tega bo znal obravnavati bolnike s krvnimi boleznimi. Sposoben bo postaviti diagnozo s kliničnim pregledom in diagnostičnimi preiskavami. Poznal bo diferencialno diagnozo, principe in metode zdravljenja in preprečevanja bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, bolezni prebavil ter bolezni krvi in krvotvornih organov.

Vsebina

Epidemiologija, patofiziologija, klinična, slikovna, laboratorijska in mikrobiološka diagnostika bolezni, ki jih povzročajo mikrobi. Predstavljene bodo okužbe po organskih sistemih, sistemske okužbe, pristopi k bolniku z najpogostejšimi simptomi, okužbe pri osebah z okvarjeno imunostjo, okužbe v vseh starostnih obdobjih, bolnišnične okužbe, pomembnejše zoonoze in tropske bolezni. Podani bodo mehanizmi delovanja, farmakologija protimikrobnih učinkovin in klinični pristop k zdravljenju. Predstavljeni bodo mehanizmi razvoja mikrobne odpornosti proti protimikrobnim učinkovinam in možnosti dokazovanja mikrobne odpornosti.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure