4. letnik

Koža in spolne bolezni

Cilji

Študent spozna najpogostejše bolezni in poškodbe kože, nauči se načine, kako iz anamnestičnih podatkov in preiskav stopenjsko gradi diagnozo bolezni ali poškodbe. Nauči se trenutno veljavne načine zdravljenja in seznanise z možnim bodočim razvojem načina zdravljenja. Predvsem bomo študenta usmerjali k holističnem razumevanju bolezni in poškodb z poudarjanjem vpliva bolezni in poškodb na koži,na ves organizem tudi v psiho socialnem smislu in po drugi strani vpliva neke bolezni izven gibal in kože na stanje gibalnega sistema in kože.

Vsebina

V sklopu bo obnovljena topografska anatomija, f ter histologija kože.. Opisi bolezni in poškodbe in kože, poti ugotavljanja bolezni in poškodb kože, načini zdravljenja bolezni in poškodb kože in ugotavljanje končnega stanja (invalidnosti) po bolezni kože ter načini preprečevanja poškodb in bolezni gibal in kože.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure