4. letnik

Živčevje

Cilji

Diagnosticiranje nevroloških bolezni na osnovi anamneze, kliničnega pregleda in dodatnih laboratorijskih in slikovnih preiskav, samostojno ukrepanje pri nujnih stanjih v nevrologiji, poznavanje trenutno veljavnih načinov zdravljenja in rehabilitacij ter seznanjanje z možnostmi na tem področju v prihodnje, celostno obravnavanje bolnika brez ozkega osredotočenja na eno bolezen, javnozdravstveni vidiki bolezni živčevja.

Vsebina

Funkcijski sistemi živčevja, simptomi in znaki nevroloških bolezni, razdelitev nevroloških bolezni, pota do nevrološke diagnoze, urgentna stanja v nevrologiji, kronične nevrološke bolezni, mejna področja med nevrologijo in psihiatrijo, infekcijske bolezni s prizadetostjo živčevja, operabilna stanja v nevrologiji, nevrološke komplikacije bolezni drugih sistemov, zdravljenje nevroloških bolezni in bolečine; farmakološko, druge mož- nosti, Rehabilitacija v nevrologiji.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC

prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
T: +386 1 522 32 93
E: zvezdan.pirtosek(at)mf.uni-lj.siInformacije

Senta Jaunig
T: +386 1 522 32 93
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

ponedeljek: 13.00-14.00
torek: 13.00-14.00
sreda: 10.00-11.00
četrtek: 10.00-11.00