Študentski svet

Leadership and Student Council members

 

DSC_1445.jpg

Klemen Petek
President
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

 

DSC_1491.jpg

Karin Hvala
Secretary
karin.hvala(at)mf.uni-lj.si

 

Student Council Members 

Medicine

 

DSC_1627.jpg

Oscar Križanec
svetnik za 1. letnik
Medicina  
oscar.krizanec(at)mf.uni-lj.si

DSC_1458.jpg

Matej Grižančič
svetnik za 2. letnik
Medicina
matej.grizancic(at)mf.uni-lj.si

DSC_1464.jpg

Anka Uršič
svetnica za 3. letnik
Medicina
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si

DSC_1646.jpg

Žiga Barbarič
svetnik za 4. letnik
Medicina
ziga.barbaric(at)mf.uni-lj.si

DSC_1445.jpg

Klemen Petek
svetnik za 5. letnik
Medicina
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

DSC_1431.jpg

Ana Rus
svetnica za 6. letnik
Medicina
ana.rus(at)mf.uni-lj.si

DSC_1495.jpg

Vid Jenko
svetnik za dodatno leto
Medicina
vjenko(at)gmail.com
 

Predstavniki študentov v delovnih telesih


Komisija za študijske zadeve UL MF
Klemen Petek
Anka Uršič
Karin Hvala


Upravni odbor UL MF
Klemen Petek

Komisija za Lavričeva priznanja UL MF
Klemen Petek
Tomaž Hvala
Ana Rus
Tim Černe


Komisija za spremljanje kakovosti UL MF
Anka Uršič
Anja Stopar

Komisija za študentska vprašanja UL MF
Klemen Petek
Matej Grižančič

Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF
Žiga Barbarič

Disciplinska komisija UL MF
Edi Dedić
Tim Černe
 

Predstavniki študentov v organih UL MF


Senat UL MF
Anej Kokovnik
Anja Stopar
Anka Uršič
Cene Jerele
Danaja Plevel
Edi Dedić
Evita Pšeničny
Ivana Krajnc
Karin Hvala
Kevin Pelicon
Klemen Lovšin
Klemen Petek
Luka Josipovič
Matej Grižančič
Neža Repar
Nuša Stopar
Tim Černe
Tina Pavlin
Tomaž Hvala
Vid Jenko
Žiga Barbarič

 

DSC_1464.jpg

Anka Uršič
Vice President
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si

 

DSC_1458.jpg

Matej Grižančič
Assistant to the Secretary
matej.grizancic(at)mf.uni-lj.si

 

Student Council Members

Dental Medicine

 

DSC_1482.jpg

Lara Kovač
svetnica za 1. letnik
Dentalna medicina  
lara.kovac(at)mf.uni-lj.si

DSC_1491.jpg

Karin Hvala
svetnica za 2. letnik
Dentalna medicina
karin.hvala(at)mf.uni-lj.si

Copy of DSC_1485.jpg

Anja Stopar
svetnica za 3. letnik
Dentalna medicina
anja.stopar(at)mf.uni-lj.si

DSC_1467.jpg

Edi Dedić
svetnik za 4. letnik
Dentalna medicina
edi.dedic(at)mf.uni-lj.si

DSC_1477.jpg

Tomaž Hvala
svetnik za 5. letnik
Dentalna medicina
tomaz.hvala(at)mf.uni-lj.si

DSC_1472.jpg

Tim Černe
svetnik za 6. letnik
Dentalna edicina
tim.cerne(at)mf.uni-lj.si

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Študentski svet Univerze v Ljubljani
Klemen Petek
Anka Uršič
Karin Hvala (namestnica)
Matej Grižančič (namestnik)

Senat Univerze v Ljubljani
Klemen Petek

Finančni odbor Študenskega sveta UL MF
Anka Uršič (vodja)
Karin Hvala
Vid Jenko
Edi Dedić
Matej Grižančič

Koordinator študentskega tutorstva UL MF
Žiga Barbarič


Kuratorij Oražnove zapuščine UL MF
Anka Uršič
 

Odnosti z javnostmi
Anja Stopar (vodja)
Matej Grižančič

 

Akademski zbor UL MF
Anej Kokovnik
Anja Stopar
Anka Uršič
Cene Jerele
Danaja Plevel
Domen Lenarčič
Edi Dedić
Evita Pšeničny
Gita Mihelčič
Ivana Krajnc
Jure Tršan
Karin Hvala
Kevin Pelicon
Klemen Lovšin
Klemen Petek
Luka Josipovič
Matej Grižančič
Neža Repar
Nuša Stopar
Sara Grdina
Tim Černe
Tina Pavlin
Tomaž Hvala
Veronika Krašek
Vid Jenko
Žiga Barbarič