About

Študentski svet

Študentski svet UL MF (ŠSULMF) je organ UL Medicinske fakultete, v okviru katerega študenti sodelujejo z vodstvom fakultete, opravljajo naloge, ki so določene z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v Ljubljani, Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF ter drugimi akti. Študentski svet pomembno prispeva h kakovosti študijskih programov in fakultete. Študentski svet imenuje tudi predstavnike študentov v fakultetnih organih, komisijah ter drugih organizacijah.

Študentski svet UL MF sestavlja 13 svetnikov, ki so hkrati predstavniki letnikov. Enakomerno sta zastopana oba magistrska študijska programa, ki ju izvaja UL MF. Delo študentskega sveta vodi predsednik, nadomešča pa ga podpredsednik. Za dobro in učinkovito delo študentskega sveta je odgovoren tajnik študentskega sveta.

Študentski svet UL MF je uradni predstavnik vseh študentov UL MF. Tako je študentski svet tudi edini uradni organ, ki povezuje študente z vodstvom fakultete, univerzo in drugimi organizacijami.

Študentski svet UL MF deluje in izvaja aktivnosti v skladu z akti študentskega sveta, ki so javno dostopni pod zavihkom Dokumenti.

Naloge študentskega sveta obsegajo skrb za kakovost študija, oblikovanje mnenj o pedagoškem delu učiteljev in asistentov v postopku izvolitve v naziv, imenovanje članov komisij in organov UL MF in UL, sofinanciranje aktivnosti študentov oziroma društev študentov UL MF, spodbujanje kritičnega mišljenja med študenti, skrb za izvajanje Kodeksa odgovornega obnašanja študentov UL MF, vzdrževanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom UL MF, ozaveščanje študentov o odgovornosti do kolegov iz vrst študentov, pedagogov in ostalih zaposlenih na UL MF, UL in do družbe, skrb za izpolnjevanje študentskih anket, analiza študentskih anket in anket študentskega sveta, sodelovanje v delovnih skupinah fakultete itd. Študentski svet izbira tudi člane delovnih skupin UL MF in opravlja druge naloge v skladu z usmeritvijo fakultete, ki jo pripravi vodstvo UL MF.


NOVICE

DSC_1445.jpg
PREDSEDNIK
Klemen Petek
NASLOV
Vrazov trg 2
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
ELEKTRONSKI NASLOV
TELEFON
+386 1 543 7810
URADNE URE
sreda, med 12. in 14. uro v pisarni študentskega sveta ob predhodnem dogovoru