Centralna medicinska knjižnica

Bibliografija CMK

2016

 1. Cafuta V, Turk N, Rožić A
  Exploring perceptions and attitudes toward Open Access among medical researchers at the University of Ljubljana. Poster session presented at: Knowledge, Research, Innovation...eHealth. 15th EAHIL conference; 2016 Jun 6-11; Seville, Spain. Seville: EAHIL, 2016. Dostopno na: http://www.bvsspa.es/eahil2016/wp-content/uploads/2016/06/P28p.pdf


   
 2. Cafuta V, Turk N, Rožić A.
  Pogledi raziskovalcev na odprti dostop in vlogo Centralne medicinske knjižnice na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prispevek predstavljen na: Upravljanje znanja v knjižnicah. Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije; 2016 sep 19-20; Maribor. Izvleček dostopen na: http://www.zbdszveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/izvlecek_cafuta2016.pdf


   
 3. Nekrep I.
  Vodič »Uporaba in namestitev programa EndNote za MF«. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2016. Dostopno na: http://uni-lj.beta.libguides.com/endnote
   
 4. Rožić A, Turk N.
  Trends in Slovenian helath science librarianship, 2006-2016. Health information and libraries journal 2016; 33(4):332-333. Dostopno na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hir.12154/full
   
 5. Rožić A, Tržan-Herman N, Cafuta V.
  Iskanje zdravstvenih informacij. Delavnica za splošne knjižnice; 2016 apr 21; Medicinska fakulteta, Ljubljana.
   
 6. Turk N.
  Sprememba sloga citiranja v Zdravniškem vestniku = Change of citation style in Zdravniški vestnik. Zdravniški vestnik 2016; 85(2): 81-82
   
 7. Centralna medicinska knjižnica.
  Rezultati ankete o zadovoljstvu uporabnikov s ponudbo Centralne medicinske knjižnice (CMK), izvedene v letu 2016. Dostopna na: http://www.mf.uni-lj.si/media-library/2017/01/8085f5a0eec98f8dd55ac806f7b7298f.pdf


   
 8. Centralna medicinska knjižnica: viri in storitve. Predstavitev na: 19. Schrottovi dnevi, 2016 mar 18-19; Ljubljana.
   
 9. Centralna medicinska knjižnica: viri in storitve. Predstavitev na: 47. Plečnikov memorial ; 2016 dec 8; Medicinska fakulteta, Ljubljana.
   
 10. Centralna medicinska knjižnica: viri in storitve. Predstavitev na: Peventiva v otroškem in mladinskem zobozdravstvu - dobra klinična praksa; 2016 apr 21; Medicinska fakulteta, Ljubljana.


2015

 1. Turk N, Cafuta V. (2015)
  Napredno iskanje biomedicinske literature za pomoč pri odgovorih na klinična vprašanja in pripravi sistematičnih preglednih člankov : poročilo z izobraževanja na Univerzi v Yorku. Isis 24 (5):56-58.
   
 2. Cafuta v. (2015)
  Memories from EBSCO Scholarship recipients. Journal of EAHIL 11(3):53.
   
 3. Rožić A., Turk N., Oberč B. (2015)
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK; 30.1.2015; Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo; Ljubljana.
   
 4. CMK. (2015)
  Predstavitev Endnote Site License; 6.3.2015; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 5. Cafuta V., Turk N., Oberč B. (2015)
  Tečaj iskanja medicinske literature in uporaba Endnote s preizkusom znanja; 26.3.2015; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 6. Rožić A., Turk N., Cafuta V. (2015)
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK; 27.5.2015; UKC, Stomatološka klinika; Ljubljana.
   
 7. CMK. (2015)
  Osnove iskanje literature v sistemu Ovid: Medline in Embase; 17.6.2015; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 8. Majcenović D., Oberč B. (2015)
  Delavnica Uporaba orodij za urejanje referenc Endnote Basic in Mendeley za Zdravstveni dom Ljubljana; 19.6.2015; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 9. Majcenović D., Turk N., Cafuta V. (2015)
  Uporaba orodja Libguides na dogodku Uporaba orodij za e-izobraževanje uporabnikov knjižnic; 12.2.2015, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
   
 10. Oberč B., Cafuta V. (2015)
  Predstavitev CMK na 46. Plečnikovem memorialu 2015 z naslovom »Novosti na področju ustnih bolezni« 3. 12.2015; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 11. CMK. (2015)
  Vodič »Odprti dostop v biomedicini«, dostopen na http://uni-lj.beta.libguides.com/oa_biomedicina.


2014

 1. Dimec, J., Rožić, A., Leskošek, B.L., & Majcenović D. (2014)
  Integracija spletne učilnice v poučevanje in informacijsko opismenjevanje na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V: Ambrožič M. (Ur.), E-izobraževanje: strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani, 23. oktober 2014. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Centralna tehniška knjižnica, str. 17-18. [Elektronski vir] Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A3GPCNWT/?query=%27keywords%3dE-izobra%C5%BEevanje+izzivi+za+visoko%C5%A1olske%27&pageSize=25.
   
 2. Majcenović, D., Turk, N., Rožić A., & Cafuta V. (2014)
  LibGudes kot orodje za povečanje uporabnosti digitalnih virov knjižnice in informacijsko opis‐ menjevanje uporabnikov. V: Ambrožič M. (Ur.), E-izobraževanje: strokovno srečanje knjižničarjev Univerze v Ljubljani, 23. oktober 2014. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Centralna tehniška knjižnica, str. 24-25. [Elektronski vir] Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-A3GPCNWT/?query=%27keywords%3dE-izobra%C5%BEevanje+izzivi+za+visoko%C5%A1olske%27&pageSize=25.
   
 3. Rožić, A., Tržan-Herman, N., Pevec, T. & Kodela, T. (2014)
  Health corners in public libraries: spots of social marketing for public health. V: Divided we fall, united we inform; 14th EAHIL Conference, Biblioteca Nazionale Centrale 11. - 13. June 2014, Rome, Italy. Roma : Instituto Superiore di Sanità, 2014: str. 140. Dostopno tudi na: http://www.iss.it/binary/eahi/cont/115_Anamarija_Ro_i_263_.pdf.


   
 4. Majcenović, D., Turk, N., Rožić, A. & Cafuta, V. (2014)
  GRADNJA digitalnih zbirk z orodjem LibGuides. V: Kongres Digitalne vsebine - nastanek, hranjenje, dostop: Zbornik povzetkov. Ljubljana, 5.-6. 2014. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, str. 46-47.
   
 5. Rožić, A. (2014)
  Iskanje znanstvenih virov na področju biomedicine in njihovo vrednotenje. V: ŠMRK, 1. Študentski medicinski raziskovalni kongres. [7. januarja 2014 v Mariboru in 8. januarja 2014 v Ljubljani]. Medicinski razgledi, 53 (supl. 1), 41-48.
   
 6. Turk, N. (2014)
  Univerzitetna knjižnica Medicinske univerze na Dunaju. Knjižničarske novice, 24 (9), 21-24.
   
 7. Turk, N. (2014)
  Berlin - mesto, ki zbuja pozornost. Isis, 23 (1), 92-94. Dostopno tudi na: http://www.zdravniskazbornica.si/isis/1192/2014/150/isis-janu ar-2014.
   
 8. Oberč B., & Turk N. (2014)
  Predstavitev CMK na 17. Schrottovih dnevih; 21. do 22. marec 2013; Cankarjev dom; Ljubljana.
   
 9. Oberč B., & Turk N. (2014)
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK; 24. marec 2014; Bolnica Petra Držaja, KO za hipertenzijo; Ljubljana.
   
 10. Oberč B., & Turk N. (2014)
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK; 26. marec 2014; UKC, Kirurška klinika,KO za travmatologijo; Ljubljana.
   
 11. Oberč B., & Turk N. (2014)
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK; 2. april 2014; UKC, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo; Ljubljana.
   
 12. Oberč B., & Turk N. (2014)
  Predstavitev CMK na 18. Slovenskih parodontoloških dnevih 4. in 5. april 2014; Bled.
   
 13. Rožić A.,Oberč B., & Turk N. (2014)
  Delavnica Iskanje informacij za Zdravstveni dom Ljubljana; 20. maj 2014; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 14. Cafuta V., Bezenšek T., & Oberč B. (2014)
  Predstavitev CMK na 45. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z naslovom « Kronična vnetna črevesna bolezen« 4. in 5. december 2014; Medicinska fakulteta; Ljubljana.


2013

 1. Oberč B .& Turk N. (2013).
  Predstavitev CMK na srečanju »Oralno zdravje za zdravo življenje«; 23. marec 2013; Ljubljana.
   
 2. Oberč B. & Turk N. (2013).
  Predstavitev CMK na 16. Schrottovih dnevih; 15. do 16. marec 2013; Cankarjev dom; Ljubljana.
   
 3. Bezenšek T. & Turk N. (2013).
  Predstavitev CMK na seminarju »Klinična praksa v otroškem in preventivnem zobozdravstvu – Endodontija mlečnih in mladih stalnih zob«; 11. maj 2013; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 4. Rožić A., Cafuta V., Oberč B . &Turk N.(2013).
  E-ponudba CMK: gradivo za študij in klinično delo vedno pri roki. Predstavitev na simpoziju »Uporaba informacijskih tehnologij vsakodnevni medicinski praksi«; 19. november 2013; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 5. Rožić A., Tržan-Herman N. & Oberč B .(2013).
  Delavnica »Splošne knjižnice za zdravje občanov: iskanje zdravstvenih informacij«; 17. april 2013; Zavod za zdravstveno varstvo Koper.
   
 6. Rožić A., Tržan-Herman N. & Oberč B .(2013).
  Delavnica »Splošne knjižnice za zdravje občanov: kje in kako do kakovostnih zdravstvenih informacij«; 29. november 2013; MKL: Knjižnica Otona Župančiča; Ljubljana.
   
 7. Oberč B. & Turk N. (2013).
  Predstavitev CMK na 44. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z naslovom « Novosti v urološki patologiji (Update in uropathology)«; 6. december 2013; Medicinska fakulteta; Ljubljana.
   
 8. Rožić A., Furlan A., Oberč B., Majcenovič D., Turk N. & Jelenc S. (2013).
  Predstavitev dejavnosti CMK knjižničarjem iz Turčije na Erasmus izmenjavi; 25. januar 2013. Predstavitev dejavnosti CMK knjižničarjem iz Grčije na Erasmus izmenjavi; 24. maj 2013.
   
 9. Oberč B. (2013).
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK; 25. Marec 2013; UKC: KO za torakalno kirurgijo
   
 10. Turk N. (2013).
  Ich bin (ein) Berliner. V: Knjižničarske novice 2013; 23(7): str. 6-10.
   
 11. Centralna medicinska knjižnica – povezujemo znanje in ljudi (2013).
  Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2013: 12 str. (Brošura za uporabnike)


2012

 1. Majcenović D., Oberč B., Turk N., Rožić A. (2012).
  Izobraževanje na daljavo: izkušnje v Centralni medicinski knjižnici: Prispevek na 5. posvetovanju Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice pri ZBDS: Izzivi sodobnih tehnologij; 17.-18.oktober 2012, Ljubljana.
   
 2. Turk N. (2012).
  Študijski obisk: "New media in education and professional development of librarians" Varšava, 14.-18. maj 2012. Knjižničarske novice, 22 (8): 2-6.
   
 3. Turk N. (2012).
  Sofija - Plovdiv – Balchik. Knjižničarske novice, 22 (9): 9-15.
   
 4. Oberč B.& Turk N. (2012).
  Predstavitev CMK na 43. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z naslovom «Novosti v citopatologiji: most med kliniko in diagnostično patologijo«; 6. do 7. December 2012; Medicinska fakulteta v Ljubljani.
   
 5. Oberč B.& Turk N. (2012).
  Predstavitev CMK na 15. Schrottovih dnevih; 16 do 17. Marec 2012, Ljubljana.
   
 6. Oberč B.& Turk N. (2012).
  Predstavitev CMK na 17. Slovenskih parodontoloških dnevih z mednarodno udeležbo; 13. in 14. april 2012, Bled.
   
 7. Rožić A.,Oberč B., Turk N. (2012).
  Delavnica Iskanje informacij za Zdravstveni dom Ljubljana; 5.6. in 2.10.2012, Medicinska fakulteta, Ljubljana.


2011

 1. Turk N. (2011).
  Do open access biomedical journals benefit smaller countries? The Slovenian experience. Health information and libraries journal, 28: 143-7.
   
 2. Rožić A.(2011).
  Iskanje znanstvenih informacij na področju biomedicine za raziskovalno delo. Med Razgl, 50(Suppl 7): 25-34.
   
 3. Rožić A, Tržan-Herman N, Jakac-Bizjak V. (2011).
  Working together for public health. Cooperation of health and public library in Slovenia. EAHIL Workshop: Active Learning and Research Partners in Health; 5th-8th July 2011; Koc University; Istanbul. Workshop Programme & Book of Abstracts: 109.
   
 4. Rožić A, Tržan-Herman N, Kodela T & Pevec T. (2011).
  Splošne knjižnice za zdravje občanov: rezultati pilotskega projekta. Strokovno posvetovanje Zveze 10 bibliotekarskih društev Slovenije. Knjižnica: odprt prostor za znanje, 20.-22. oktober 2011, Maribor. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 121-136.
   
 5. Jelenc S. (2011).
  Skodelica kave, simpatični Francozi, obisk knjižnic v Lillu in študij medicine: strokovno izpopolnjevanje na Katoliški univerzi v Lillu, 16. -20. maj 2011. Knjižničarske novice, št. 10: 10-15.
   
 6. Dimec J, Rožić A & Oberč B. (2011).
  Informacijska pismenost v medicini: Izkušnje Inštituta za biomedicinsko statistiko in biomedicinsko informatiko in Centralne medicinske knjižnice. Referat na delavnici: Informacijska pismenost v visokem šolstvu. 16. junij 2011, Ljubljana.
   
 7. Oberč B. & Turk N. (2011).
  Predstavitev CMK na 42. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem »Tumorji v povezavi s človeškimi virusi papiloma«; 1. do 2. december 2011; Medicinska fakulteta v Ljubljani.
   
 8. Oberč B. & Turk N. (2011).
  Predstavitev CMK na 14. Schrottovih dnevih, 11. do 12. marec 2011, Ljubljana.
   
 9. Rožić A, Tržan-Herman N. & Oberč B. (2011).
  Delavnica za informatorje splošnih knjižnic. Iskanje zdravstvenih informacij. 6. junij 2011, Ljubljana.


2010

 1. Rožić A., Tržan-Herman N. & Jakac-Bizjak V. (2010).
  Zdravstveni kotiček - delo na projektu "Splošne knjižnice za zdravje občanov, Knjižničarske novice, 20 (10), 11-15.
   
 2. Ambrožič M., Kanič I., Kotar M., Kotar M., Kunaver U., Pušnik M., Rožić A. & Stopar K. (2010).
  Študijski obisk norveških knjižnic in strokovnih ustanov (8.-12.5.2010), Knjižničarske novice, 20 (6-7), 8-20.
   
 3. Tržan-Herman N. & Rožić A. (2010).
  Public libraries for public health: the continuation of an innovative project in Slovenia, Journal of the European Association for Health Information and Libraries, 6 (1), 8-10.
   
 4. Turk N. (2010).
  Odprti dostop v medicinskem publiciranju = Open access in medical publishing, Zdravniški vestnik, 79 (9), 638-642.
   
 5. Turk N., Iskrič M. & Ban N. (2010).
  Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov : 4. skupno posvetovanje sekcije za specialne in sekcije za visokošolske knjižnice Ljubljana, 27. in 28. oktobra 2010, Knjižničarske novice 20 (11), 18-26.
   
 6. Rožić A., Oberč B., Turk N. & Majcenovič D. (2010).
  2nd Parkinson's Disease Presummer Workshop: Database Searching on Parkinson's Disease, 2010 July 19, Ljubljana.
   
 7. Oberč B. & Turk N. (2010).
  Predstavitev CMK na 41. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem »Novosti v patologiji«; 2. do 3. december 2010; Medicinska fakulteta v Ljubljani.
   
 8. Oberč B. & Turk N. (2010).
  Predstavitev CMK na 13. Schrottovih dnevih, 19. do 20. marec 2010, Ljubljana.
   
 9. Oberč B. & Turk N. (2010).
  Predstavitev digitalne knjižnice CMK v Splošni bolnišnici Trbovlje, 8. april 2010.


2009

 1. Antolič V, Balažic J, Bilban M, Dežman R, Ermenc B, Gale N, Grad A, Hawlina M, Jan J, Jevtič V, Jezernik K, Kobal B, Kopač I, Koren S, Košir N, Kotnik V, Koželj V, Kržišnik C, Lunder T, Manohin A, Marinček Č, Marš T, Ovsenik M, Petrinja J, Pikelj F, Plemenitaš A, Pogačnik S, Poredoš P, Prunk K, Ravnik D, Rožić A, Rudolf Z, Skalerič U, Sketelj J, Smrkolj V, Stanovnik L, Starc V, Stare J, Svetina S, Šuput D, Švab I, Švagan M, Tomori M, Vodušek DB, Zidar N, Zorc M, Zupanič Slavec Z, Žargi M. (2009).
  90 let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani: 1919-2009. Ljubljana:UL MF, 2009:273.
   
 2. Rožić A. (2009).
  Problematika financiranja nakupa znanstvene literature in podatkovnih zbirk v Republiki Sloveniji: poziv pristojnim ministrstvom in ustanovam. Knjižn Nov 2009; 19(1):4-10.
   
 3. Rožić A, Majcenovič D, Oberč B. (2009).
  Discovering students needs: usability and focus group study of library website. In: Working With Others. Workshop programme and book of abstracts of EAHIL workshop; 2009 Jun 2-5; Dublin, Ireland: 65.
   
 4. Turk, N. (2009)
  Usposabljanje v medicinskih knjižnicah Univerze Ludwig Maximillian v Munchnu. Knjizn Nov 2009: 19(9): 17-20
   
 5. Turk N, Božislava Oberč. (2009).
  Predstavitev CMK na 40. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z mednarodnim simpozijem »Novosti v dermatopatologiji«; 3. do 4. december 2009; Medicinska fakulteta v Ljubljani.


2008

 1. Rožić A. (2008).
  Celovito obvladovanje kakovosti v knjižnicah: pot do zadovoljnih strank?. In: Božič M, editor. Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah. Zbornik prispevkov 3. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic; 2008 okt 23; Ljubljana. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008; 47-57.


2007

 1. Turk N, Oberč B, Rožić A. (2007).
  E-zdravstvena pismenost. Referat na strokovnem srečanju MI-2007; 2007 12.-14. april; Zreče. E-Zdravje po meri človeka.


2006

 1. Kališnik M, Zabavnik-Piano J, Rožić A. (2006).
  Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2006.
   
 2. Stopar K, Rabzelj Z, Ambrožič M, Dolgan-Petrič M, Hacin-Ludvik K, Južnič P, Pejanovič S, Pejova Z, Rožić A, Juvan S, Božič M, editors. (2006).
  Zbornik prispevkov posvetovanja visokošolskih in specialnih knjižnic; 2006 19.oktober; Ljubljana. Informacijska pismenost med teorijo in 9 prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006.
   
 3. Oberč B, Turk N. (2006)
  Izobraževanje uporabnikov CMK : rezultati ankete. In: Zbornik prispevkov posvetovanja visokošolskih in specialnih knjižnic; 2006 19.oktober; Ljubljana. Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006; 125-128.


2005

 1. Rožić A, Hacin-Ludvik K, Dolgan-Petrič M, Stopar K, Kotar M. (2005).
  Status, položaj in perspektive visokošolskih in specialnih knjižnic: strokovna delavnica z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 30. september 2005. Knjižničarske novice 2005;15(12):10-14.
   
 2. MojaKnjižnica@CMK. In: Ambrožič M, ed. Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju. Zbornik referatov Strokovnega posvetovanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije; 2005 okt 26-26; Portorož. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2005; 171-186.
   
 3. Jelenc S. (2005).
  Jesen v Londonu. Knjižničarske novice 2005;11: 34-38.
   
 4. Rožić A. (2005).
  Položaj in zadovoljstvo zaposlenih v visokošolskih knjižnicah. Status, položaj in perspektive visokošolskih in specialnih knjižnic: strokovna delavnica z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 30. september 2005. Vabljeno predavanje.
   
 5. Sikošek K. (2005).
  Delo z uporabniki z disleksijo. Predavanje na delavnici NUK 6.10.2005


2004

 1. Furlan AM. (2004).
  E-knjige 24/7, Centralna medicinska knjižnica-vaša študijska sopotnica. Erektor 2004; (2):10-11.
   
 2. Rožić-Hristovski A, Humar I, Hristovski D. (2004).
  MojaKnjižnica@CMK: vez med uporabniki in informacijami na spletu. In: Rožić-Hristovski A, Hacin-Ludvik K, editors. Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije. Zbornik referatov 10. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo; 2004 nov 18-19; Ljubljana. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004; 139-48.
   
 3. Rožić-Hristovski A, Hacin-Ludvik K. (2004).
  Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije. Zbornik referatov 10. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 3. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo; 2004 nov 18-19; Ljubljana.
  Ljubljana:Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004:184.
   
 4. Rožić-Hristovski A, Humar I, Hristovski D. (2004).
  MojaKnjižnica@CMK: knjižnični portal po meri uporabnika. In: Škofljanec M, Ferlež J, editors. Zbornik mednarodnega posvetovanja Sodelovanje slovenskih in avstrijskih knjižnic; 2004 maj 13-14; Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2004; 171-85.
   
 5. Rožić-Hristovski, A. (2004).
  Usability Testing of a Medical Library Portal: A Case Study of MyLibrary CMK. In: Book of Abstracts of 9th European Conference of Medical and Health Libraries; 2004 sept 20-25; Santander, Spain.


2003

 1. Zupanič-Slavec Z, Rožić-Hristovski A, Arhar M. (2003).
  Bibliografija učnega gradiva na Medicinski fakulteti v Ljubljani: (1919-2002). Ljubljana:Medicinski razgledi, 2003:80. Rožić-Hristovski A, Furlan AM.
   
 2. Rožić-Hristovski A, Humar I, Hristovski D. (2003).
  Developing a multilingual, personalised medical library portal: use of MyLibrary in Slovenia. Program (London. 1966) 2003; 37(3):146-57.