Centralna medicinska knjižnica

Zgodovina CMK

Pričetek delovanja Centralne medicinske knjižnice (CMK) sovpada z ustanovitvijo popolne Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1945 ter sledi razvoju in informacijskim potrebam matične organizacije in širše strokovne javnosti. CMK je tako danes najbogatejša in največja medicinska knjižnica v Sloveniji, ki svoje storitve nadgrajuje v skladu s sodobnimi smernicami in s ponudbo po meri uporabnikov.

zgodovina-01.jpg

 

Zaveza CMK je, da podpira poslanstvo Medicinske fakultete in informacijska podpora njenim dejavnostim: pedagoškemu procesu, znanstveno raziskovalnemu delu in strokovno-zdravstveni dejavnosti. CMK v ta namen izvaja naslednje knjižnično-informacijske dejavnosti: gradnja knjižničnih zbirk, posredovanje informacij, izposoja gradiva, medknjižnična izposoja, izobraževanje uporabnikov, spletne storitve in reprodukcija gradiva.

CMK ima tudi vlogo nacionalne medicinske knjižnice, ki nudi svoje storitve uporabnikom iz vse Slovenije, in sicer študentom, zdravnikom ter drugim zdravstvenim delavcem, raziskovalcem, laikom in drugim.

zgodovina-02.jpg

 

Hiter napredek v informacijskih tehnologijah v zadnjem desetletju CMK tako kot drugim visokošolskim knjižnicam v svetu omogoča številne možnosti za uvajanje novih, prijaznih pristopov pri ponudbi informacij. V CMK beležimo pomembne mejnike, ki jo postavljajo ob bok sodobnim evropskim knjižnicam: gradnja bogate digitalne knjižnice, ponudba sodobnih spletnih rešitev pri organizaciji in iskanju informacij, oddaljen dostop do elektronskih virov, elektronska dobava dokumentov iz CMK in tujine, hitro in kakovostno informiranje ter pestra izobraževalna ponudba.

V nadaljevanju so navedeni najpomembnejši mejniki v zgodovini CMK od njene ustanovitve dalje, ki so še posebej pomembni za njen razvoj. Ta je bil pol stoletja usmerjen v gradnjo in ponudbo kakovostnih zbirk tiskanih virov, od srede devetdesetih let pa poteka tudi intenziven razvoj digitalne knjižnice in elektronskih storitev, kar CMK umešča med sodobne hibridne knjižnice.