Centralna medicinska knjižnica

Katalog CMK

SPLOŠNE INFORMACIJE

Centralna medicinska knjižnica (CMK) je pričela graditi svoj računalniški katalog v okviru sistema COBISS (kooperativni bibliografski sistem in servisi), ki ga gradi Inštitut informacijskih znanosti, leta 1990. V njem so zajete monografije od leta 1989 dalje, revije pa od leta 1984 dalje.

VSEBINSKA OBDELAVA

CMK svoje gradivo v računalniškem katalogu vsebinsko obdeluje na več ravneh, ki so namenjena iskanju po širših ali ožjih temah. Pri tem se naslanja predvsem na tezaver MESH (Medical Subject Headings), ki ga gradi in redno dopolnjuje ameriška Nacionalna knjižnica za medicino.

  1. Iskanju po ožjih temah je namenjena specifična obdelava vsega gradiva CMK z deskriptorji iz tezavra MESH, ki poteka v angleščini in v slovenskem prevodu. Deskriptorje vnašamo v polje 606, za katerega je iskalna pripona TN.
  2. Pregled nad širšimi temami pa omogoča obdelava gradiva (v slovenščini) po medicinskih področjih, ki ustrezajo vsebinski porazdelitvi revij v sekundarni reviji Index Medicus. Na ta način smo razvrstili vse tekoče naročene revije in monografije od leta 1995 dalje. Tu uporabljamo polje 610, ki ima iskalno pripono DU.
  3. Študentom in učiteljem Medicinske fakultete pa je namenjena razvrstitev učbenikov po predmetniku za študij medicine in stomatologije. Ta poteka s pomočjo polja 610, ki ima iskalno pripono DU.

DOSTOP

Do strežnika COBISS/OPAC za WWW je mogoče dostopati z domače strani CMK (Katalog CMK) ali preko spletnega naslova http://cobiss.izum.si/

ISKANJE PO KATALOGU CMK

1. OSNOVNO  ISKANJE

Osnovni način iskanja omogoča iskanje  po petih vnaprej določenih poljih (avtor, naslov, leto izida, ključne besede in založnik), ki jih lahko poljubno kombiniramo. Polj ne moremo spreminjati. Privzeti način je iskanje po besedah, pri iskanju po frazah pa je te potrebno navesti v narekovajih.
Pri postavljanju iskalne zahteve najprej izberemo jezik in vrsto gradiva, nato v polja za iskanje vnesemo iskalne ključe, ki jih lahko krnimo  spredaj ali zadaj z zvezdico * (Slika 1). Iskanje sprožimo s klikom na gumb Išči.


Slika 1. Osnovno iskanje

2. IZBIRNO ISKANJE

Pri izbirnem iskanju okencem, kamor vpisujemo iskalne pojme, sledijo okenca "išči v". V teh okencih določamo indekse, po katerih želimo iskati, in jih lahko poljubno spreminjamo. Privzeti način iskanja v vseh iskalnih okencih je po besedah, v posameznih okencih pa lahko iščemo tudi po frazah; frazo napišemo v narekovajih. Pri oblikovanju iskalnih zahtev, ki jih vnašamo v iskalna okenca, si pomagamo s funkcijo PREGLED POJMOV, KI OMOGOČA VPOGLED V ABECEDNI INDEKS VSEBINE POSAMEZNIH POLJ. 
Oba opisana načina iskanja omogočata iskanje po ključnih besedah, ki se nahajajo v naslovu ali ostalih poljih vsebinske obdelave.


3. UKAZNO ISKANJE

V ukaznem načinu iščemo s pomočjo ukaza  Select, ki omogoča uporabo Boolovih operatorjev (AND, OR, NOT) in tako poljubno kombiniranje polj. Iskanje je mogoče po vseh poljih (z uporabo iskalnih pripon), ki jih podaja gumb Pregled predpon in pripon.
Pri postavljanju iskalne zahteve najprej izberemo Tip gradiva, nato v ukazno polje vnesemo ustrezne iskalne pripone za izbrana polja z iskalnimi ključi, ki jih lahko krnimo  spredaj ali zadaj z zvezdico * (Slika 2). Iskanje sprožimo s klikom na gumb Išči.

 
Slika 2. Ukazno iskanje

4. ISKANJE PO VSEBINI

Večtirna vsebinska obdelava gradiva v Katalogu CMK omogoča različne možnosti preiskovanja.

1. iskanje po Ključnih besedah (KW)
Ključne besede omogočajo najširše iskanje, t.j. po številnih poljih s pomočjo iskalne pripone KW.
Primer: KW=citologija

2. iskanje  po področjih medicine ali predmetniku MF (DU)
Bolj natančno, t.j. po področjih medicine ali predmetih študija na MF, lahko iščemo s pomočjo iskalne pripone DU. 
Primeri:  DU=citologija
DU=biologija celice-medicina
DU=ortopedija zob in čeljusti-dentalna medicina

3. iskanje po MESH deskriptorjih (TN)
Tematsko najbolj specifično pa lahko iskalno zahtevo oblikujemo s pomočjo MESH deskriptorjev v slovenščini ali angleščini, t.j. z iskalno pripono TN.
Primer: TN=sladkorna bolezen

 

Rezultati iskanja

S pritiskom na  gumb Išči, se nam na zaslonu prikažejo rezultati iskanja, ki jih s pomočjo gumba Uredi zapise po  razvrstimo po naslovu, avtorju in letu izida. Klik na posamezen zadetek  pa prikaže celoten zapis v uporabniškem formatu, ki ponuja osnovne bibliografske in vsebinske podatke o delu. Poleg tega pa sistem COBISS/OPAC zagotavlja informacije o dostopnosti posameznega izvoda v CMK in drugih knjižnicah z gumbom Zaloga po knjižnicah, za revije pa še faktor vpliva in pregled letnikov preko istoimenskih gumbov.


UPORABA KOŠARICE

V košarico spravljamo zapise, ki jih želimo poslati po elektronski pošti, shraniti v posebno datoteko ali izpisati na tiskalnik. Do 100 zapisov shranimo v košarico tako, da jih označimo v seznamu najdenih zapisov in kliknemo gumb  .


MOJA KNJIŽNICA

Z vpisom številke članske izkaznice in gesla, ki ga dobimo v knjižnici, lahko izposojeno gradivo pregledamo, podaljšamo rok izposoje ali rezerviramo in naročamo gradivo za medknjižnično izposojo. Lahko pregledamo dolgove in omejitve. Obstaja možnost preklica rezervacije, posredovanja naročil za medknjižnično izposojo, spremembe gesla in nastavitve za elektronsko obveščanje.


PODATKI ZA PRIPRAVO GRADIVA V CMK

Rezultati iskanja omogočajo dostop do podatkov, potrebnih za hitro pripravo gradiva v CMK. Monografije zahtevajo: avtorja, naslov in signaturo; priprava revij pa: naslov, leto, volumen,  zvezek in signaturo.