Centralna medicinska knjižnica

PubMED

PUBMED je iskalni sistem, ki ga nudi US NLM in zagotavlja dostop do 24 milijonov citatov ter izvlečkov iz zbirke Medline, PreMedline in drugih zbirk s povezavami na elektronske revije sodelujočih založnikov.

MEDLINE je najpomembnejša bibliografska zbirka. Obsega področje medicine, zdravstvenega varstva, zobozdravstva, veterine in predkliničnih znanosti. Zbirka indeksira 5.600 revij iz ZDA in 70 drugih držav sveta. Zbirka obsega 26 milijonov zapisov od leta 1950 dalje.

PUBMED CENTRAL je digitalni, javno dostopen arhiv priznanih recenziranih znanstvenih raziskav na področju naravoslovja, ki nastaja pod vodstvom US NLM in ga sponzorira US National Institut of Health. PubMED Central sodeluje z različnimi založniki in tako omogoča dostop do polnega teksta originalnih recenziranih raziskovalnih člankov.

BIOMED CENTRAL je komercialni založnik biomedicinskih elektronskih revij, ki so prosto dostopne. Članki so arhivirani v PubMed Central. Vsi prispevki so recenzirani ter takoj prosto dostopni preko PubMED Central.

ENTREZ je iskalni sistem, ki integrira informacije iz sekvenčnih zbrik Nucleotide, Protein, Structure, Genome, Popset, ProbeSet, OMIM in Taxonomy. Entrez integrira v tesno povezan sistem dostop do znanstvene literature v bazi Medline (preko sistema PubMed), sekvenčnih baz DNA ter beljakovin, podatkov o 3-D strukturi beljakovin, podatkov o populacijskih študijah in sestavne dele kompletnega genoma.

Sistem Entrez omogoča povezovanje med večino zapisov tako v okviru posamezne baze (npr. Nukleotide) kot tudi med različnimi bazami. Povezave znotraj baze se imenujejo sosedi in temelje na podobnosti.

Uporaba BLAST algoritma omogoča primerjavo aminokisline ali sekvence DNA v posameznem zapisu z vsemi ostalimi aminokislinami ali sekvencami v bazi.

Entrez

Entrez

 

Iskalne možnosti

ENOSTAVNO ISKANJE

 • poteka z vnosom iskalnih izrazov v iskalno polje in s klikom na gumb GO
 • podpira avtomatsko preslikavo iskalnih izrazov v MESH deskriptorje
 • omogoča iskanje po avtorjih z uporabo priimka in začetnic imen brez ločil (Smith SJ)
 • omogoča krnjenje z uporabo zvezdice (bacter*)
 • omogoča frazno iskanje z uporabo narekovajev (»Pulmonary Heart Disease«)

ZAHTEVNO ISKANJE

 • poteka z vnosom iskalnih izrazov v iskalno polje in s klikom na gumb GO
 • omogoča kombinacijo rezultatov iskanja z uporabo logičnih operatorjev in številk poizvedb, ki si jih prikažemo z opcijo 
  ZGODOVINA (History),
 • gumb INDEX omogoča brskanje po različnih indeksih (tipih publikacij, avtorjih itd).

ISKANJE PO NASLOVIH REVIJ (Journal Database)

 • zagotavlja iskanje po naslovih revij v PubMED (besede iz naslova, okrajšave revij iz zbirke Medline, ISSN)

BRKLJALNIK MESH (MeSH Database)

 • ponuja brskanje po deskriptorjih tezavra  MeSH v PubMed

UJEMANJE CITATOV (Single Citation Matcher)

 • poišče popolne citate, ko so na voljo le delni podatki.

REZULTATI

 • meni PRIKAZ (Display) omogoča izbiro formata za prikaz rezultatov,
 • opcija LINKOUT v menuju PRIKAZ (Display) omogoča dostop do člankov v polnem tekstu (po licenčnih pogojih)
 • rezultate natisnemo z menujem TISKANJE (Print) v brkljalniku, v prikazu rezultatov lahko v okencih označimo za tiskanje le izbrane citate,
 • shranimo z gumbom POŠLJI V DATOTEKO (Send to File), v prikazu rezultatov lahko v okencih označimo za shranjevanje le izbrane citate.