Centralna medicinska knjižnica

Navodila za avtorje

Seznam slovenskih revij z vsemi potrebnimi podatki za citiranje.

 

Avtorjem, ki objavljajo v medicinskih revijah v pomoč  nudimo pomembnejša navodila za pisanje člankov s področja psihologije in socialnih ved (APA style),za elektronske publikacije (npr. BiomedCentral) ter medicine, kot so NLM style Guide Autors (Citing Medicine), seznami za objavljanje člankov v biomedicinskih revijah (npr. Health Service Information Center: Journals). Navodila so urejena po abecedi naslovov, kot so objavljeni na svetovnem spletu.