Študentski svet

Priznanje Valentine Kobe

O priznanju

Študentski svet UL MF podeljuje Priznanje Valentine Kobe osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.

Priznanje je poimenovano po profesorici anatomije Valentini Kobe, prvi predstojnici Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Študentski svet vsako študijsko leto podeli do dve priznanji za preteklo študijsko leto.

Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo:

  • svetnik študentskega sveta,
  • skupina vsaj 5 študentov UL MF,
  • dekan ali
  • predstojniki organizacijskih enot.

     

Aktualno: Priznanje 2017/2018


Poziv bo objavljen v oktobru 2018.

Obrazec za oddajo predloga

Img_00001291.gif.jpeg

profesorica Valentina Kobe

Pravilnik o Priznanju Valentine Kobe
Pravilno izpolnjen obrazec za oddajo predloga pošljite na elektronski naslov: studentski.svet(at)mf.uni-lj.si.

Rok za oddajo predlogov: /
Odločanje o predlogih: /
Podelitev priznanja: /
 

 

Prejemniki Priznanja Valentine Kobe


Priznanje za študijsko leto 2016/2017

  • dr. Simona Kržišnik Zorman, dr. med.
  • asist. Tomaž Hitij, dr. dent. med.


Priznanje za študijsko leto 2017/2018