Študentski svet

Documents


Spremembe aktov študentskega sveta - september 2018

 

Študentski svet bo na prihodnji redni seji v septembru 2018 spreminjal akte študentskega sveta. Študenti lahko študentskemu svetu predlagate spremembe do 25. avgusta 2018.

Predloge lahko pošljete na elektronski naslov studentski.svet(at)mf.uni-lj.si.

 

Akti študentskega sveta

 

Pravilnik o organizaciji Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Poslovnik Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Pravilnik o nemotenem delovanju Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Postopek oblikovanja mnenja o pedagoškem delu

Pravilnik upravljanju s finančnimi sredstvi Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Pravilnik o študentskem tutorstvu na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pravilnik o volitvah v Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Kodeks študentov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Pravilnik o Priznanju Valentine Kobe

 

Vsi akti začnejo veljati, ko jih sprejme študentski svet. Dele nekaterih aktov mora pred uveljavitvijo potrditi Senat UL MF.

 

Uradna obvestila

 

Razpis volitev v študentski svet (2017/2018)

Imenovanje volilnega odbora za volitve v študentski svet

Poročilo o volitvah v Študentski svet UL MF 

Stališče UL MF in ŠSULMF o študentskih delih, ki vključujejo zagotavljanje zdravniške in prve pomoči

Soglasje k prispevku za kritje stroškov za delovna oblačila študentov

 

Uporaba prostorov UL MF - za študente UL MF


Uporaba prostorov UL MF - za študente UL MF (od 7. maja 2018)

Obrazec za soglasje študentskega sveta k brezplačni uporabi prostorov UL MF - za študente UL MF

Priloga k prošnji (tabela)