4. letnik

Fiksna protetika 1

Cilji

Študent spozna biološka, tehnološka in klinična načela predmeta ter osvoji ročne spretnosti in veščine in teoretična znanja, da bo v četrtem, petem in šestem letniku usposobljen za diagnostiko, načrtovanje in izvedbo fiksnoprotetične in kombinirane fiksnosnemno protetične oskrbe,za razumevanje implantatnoprotetične oskrbe in za interdisciplinarno sodelovanje z drugimi stomatološkimi strokami in za samostojno delo na pacientu.

Vsebina

8. semester

Predstavitev in pregled sodobnih načinov fiksnoprotetične oskrbe in rehabilitacije. Pregled doktrinarnih stališč fiksnoprotetične oskrbe in rehabilitacije; sistem sider in konstrukcij. Faze dela v klinični fiksni protetiki. Fiksnoprotetična diagnostika in ocena bioloških danosti. Indeks potreb po protetični oskrbi. Fiksnoprotetično načrtovanje: − biološki vidiki načrtovanja mostičkov, − analiza vrzeli v zobni vrsti, − statični vidiki načrtovanja mostičkov, − algoritmi odločanja pri fiksnoprotetičnem načrtovanju. Sanacijski in pripravljalni postopki pred fiksnoprotetično oskrbo. Ustna higiena protetičnega pacienta in preventivni vidiki protetike. Preparacije v fiksni protetiki: − splošno in za posamezne restavracije, − izbor svedrov, – marginalna preparacija, – cementiranje in preparacija. Fiksnoprotetične dograditve vitalnih in endodontsko oskrbljenih zob. Odtiskovanje: načini, materiali, izbor. Začasna fiksnoprotetična oskrba: zaščite dentinske rane in provizoriji. Registracije griza in koncepti nove protetične okluzije.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure