4. letnik

Otroško in preventivno zobozdravstvo 1

Cilji

Ob zaključku dodiplomskega študija ima študent teoretična in praktična klinična znanja potrebna za opravljanje osnovnega preventivnega in kurativnega zobozdravniškega dela v otroškem in mladinskem zobozdravstvu.

Vsebina

Letni semester 4. letnika (8. semester)

Na predavanjih je študent seznanjen s področji:

▪ Vidiki pediatričnega zobozdravstva.

▪ Mentalni razvoj otroka in vpliv na zdravje ustne votline.

▪ Vedenjske značilnosti in težave otrok in mladostnikov

▪ Rast, razvoj in zdravje otroka.

▪ Anamneza in klinični pregled v pedontologiji

▪ Radiološka preiskava in diagnoza v pedontologiji.

▪ Bolečina in preprečevanje bolečine v pedontologiji.

▪Lokalna anestezija, sedacija in splošna anestezija v pedontologiji. Na seminarjih študent v obliki seminarske naloge predstavi pacienta (anamneza, klinični pregled, radiološki pregled, dodatne diagnostične preiskave, diagnoza, načrt zdravljenja). Namen je pridobiti veščine jemanja anamneze in kliničnega postopka stomatološke preiskave pri otroku oz. mladostniku, s poudarkom na sistematičnosti in beleženju ugotovitev. Na vajah spozna osnove preventivne in kurativne postopke preprečevanje oz. zdravljenja kariesa in obolenj zobne pulpe mlečnih in stalnih zob.

Izpit OPZ1

Pisni izpit lahko študent opravlja po zaključenem 8. semestru DM.

Izpit, ki traja do največ 60 minut, sestavlja 20 vprašanj izbirnega tipa, sestavljenih skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa medicina in dentalna medicina.

Izpitni roki OPZ1 2018/2019

  • 6. 6. 2019 ob 9 uri
  • 27. 6. 2019 ob 9 uri
  • 29. 8. 2019 ob 9 uri

Podan je predlog izpitnih rokov; morebitne spremembe se doreče na svetu letnika.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija. OPZ1.pdf


URNIK

Razpored predavanj 2018/2019, letni semester

Datum

Naslov predavanja

22. 2. 2019

Oralno zdravje otrok in mladostnikov

27. 2. 2019
6. 3. 2019

Diagostika kariesa 1, 2

13. 3. 2019
20. 3. 2019

Preprečevanje kariesa 1, 2

27. 3. 2019
3. 4. 2019
10. 4. 2019

Celostno zdravljenje kariesa 1-3

17. 4. 2019

Dentalni polnilni materiali v pedontologiji

24. 4. 2019

Karies mlečnega zobovja

8. 5. 2019

Karies menjalnega in mladega stalnega zobovja

15. 5. 2019

Endodontija v pediatričnem zobozdravstvu

22. 5. 2019

Endodontija mlečnih zob

29. 6. 2019

Endodontija stalnih zob z nedoraslo korenino

 

Klinične vaje, letni semester

Študentje so razdeljeni v šest skupin. Študent opravlja klinične vaje ves semester v istem terminu.

Četrtek

7.30 - 9.00

9.00 - 10.30

11.00 - 12.30

12.30 – 14.00

14.30 – 16.00

16.00 – 17.30

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure