4. letnik

Snemna protetika 1

Cilji

Študent pridobi klinično in laboratorijsko znanje ter veščine, ki so potrebne za samostojno klinično rehabilitacijo delno ali popolno brezzobih pacientov s snemnoprotetičnimi pripomočki. Pri predavanjih spozna biološke posebnosti in sodobna teoretična načela za izdelavo totalne proteze, imediatne proteze, parodontalno podprte totalne proteze, akrilatne delne proteze, delne proteze z ulito bazo, obturatorske proteze, fasadne proteze in snemnih diagnostičnih pripomočkov. Pri seminarskem pouku znanje iz predavanj uporabi za samostojno reševanje problemov pri načrtovanju snemnoprotetične oskrbe. Na kliničnih vajah se izuri za samostojno obravnavanje delno ali popolno brezzobih pacientov (klinični pregled, razpoznava različnih stanj, načrtovanje, zapis, oskrba z različnimi snemno protetičnimi pripomočki, ocena dela, komunikacija s pacienton ali širšim timom različnih strokovnjakov). Pri laboratorijskih vajah se seznani z delom v zobotehničnem laboratoriju.

Vsebina

8. semester

Totalna proteza: ▪ biološke osnove za totalno protezo, ▪ načela retencije in stabilizacije ter metode postavitve zob v snemni protetiki, ▪ izdelava totalne proteze v ordinaciji in v laboratoriju, ▪ metode polimerizacije protez, ▪ reokluzija protez v artikulatorju, podlaganje in popravila totalnih protez, ▪ izdelava totalne imediatne proteze. Delna proteza I: ▪ biološke osnove za delno protezo, ▪ sodobna načela delne proteze z vidika prenosa žvečnih sil na podporne zobe: utemeljitev akrilatne delne proteze in delne proteze z ulito bazo, ▪ vrste delnih protez, ▪ elementi delne proteze z ulito bazo, ▪ paralelometer z vidika ulitih baz in njegova uporaba.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure