4. letnik

Zobne bolezni 1

Cilji

Študent nadgradi znanje in razumevanje predkliničnih predmetov, od stomatoloških predmetov so to "Oralna biologija", "Predklinični praktikum", "Dentalni materiali" in "Stomatološka propedevtika", pridobi klinična znanja in veščine, spozna razvojne napake tkiv zobnega organa, razvojne napake v izraščanju, številu, velikosti in obliki zob, okvare zob funkcijske dobe pri odraslih, pojasni etiopatogenetske mehanizme, postavi diagnozo in opiše terapevtske posege pri razvojnih napakah in okvarah funkcijske dobe, usposobi se za samostojno klinično delo na pacientu pri obravnavanju konzervativnih in endodontskih primerov, v šestem letniku celostno obravnava paciente.

Vsebina

Nadgradnja znanj iz predkliničnih predmetov na kliničnih vajah, seminarjih in izbirnih predmetih; na kliničnih vajah na pacientih je poudarek na endodontski in konzervativni obravnavi pacienta, v šestem letniku pa na celostnem pristopu, vzročni dejavniki razvojnih nepravilnosti zob, nepravilno število zob, nepravilno izraščenje zob, nepravilna oblika in velikost zob, razvojne nepravilnosti trdih zobnih tkiv, povzročene z zunanji dejavniki oz. genetskimi napakami, akutne mehanske poškodbe zob dejavnostne dobe pri odraslih, popis akutne po- škodbe zob, obraba trdih zobnih tkiv, resorpcije zob, zabarvanje zob, beljenje zob po endodontskem zdravljenju, bolezenska izdelava dentina in cementa.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure