4. letnik

Infekcijske bolezni in epidemiologija

Cilji

Cilj študija infekcijskih bolezni z epidemiologijo je razumevanje in poznavanje teoretičnih osnov okužb in bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi. Študent dentalne medicine bo po opravljenem sklopu razumel klinič- ne slike bolnikov s klinično sliko infekcijskih bolezni v vsakdanji praksi. Sposoben bo postaviti diagnozo bolezni, ki jih povzročajo mikroorganzmi v predelu vratu in glave, s kliničnim pregledom, oziroma z enostavnimi diagnostičnimi preiskavami. Poznal bo diferencialno diagnozo omenjenih bolezni, metode zdravljenja in preprečevanja ter epidemiologijo bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi.

Vsebina

Vsebina se uvršča v sklop četrtega letnika programa dentalne medicine. Epidemiologija in preprečevanje pomembnih infekcijskih bolezni vključno s pasivno in aktivno profilakso. Kemoprofilaksa pogostih infekcijskih bolezni, profilaksa endokarditisa. Patofiziologija in diagnostika infekcijskih bolezni (klinična in laboratorijska). Okužbe po organskih sistemih, zlasti okužbe ustne votline, vratu in glave. Pomembnejše izpuščajne bolezni. Sistemske okužbe (bakteriemija, sepsa) in lokalne okužbe glave in vratu pri imunsko neoslabljenem in oslabljenem gostitelju. Pristop k bolniku z vročino in/ali sumom na okužbo. Okužbe umetnih materialov. HIV/aids. Okužbe s herpes virusi (HSV, VZV, CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8). Bolnišnične okužbe. Pomembnejše zoonoze, ki se kažejo s simptomatiko v predelu vratu in glave (antraks, tularemija, bolezen mačje opraskanine). Pomembnejše parazitske bolezni (toksoplazmoza, trihineloza). Sistemske in lokalne glivične okužbe v predelu glave in vratu in njihovo zdravljenje. Pomembnejše tropske bolezni (malarija, bolezni popotnikov). Porajajoče se bolezni. Okužbe z anaerobi (tetanus, botulizem, okužbe s Clostridium difficile in C. perfringens, lokalne okužbe z anaerobi). Spoznava in zdravljenje spolno prenosljivih bolezni, ki se kažejo s simptomi v predelu glave in vratu. Protimikrobno zdravljenje (protibakterijsko, protiglivično, protivirusno in zdravljenje okužb z zajedalci) zlasti okužb v predelu glave in vratu.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure