4. letnik

Splošna in dentalna radiologija

Cilji

Študent spozna pomen in princip slikovnih radioloških in diagnostičnih tehnologij, ki jih uporabljamo v diagnostiki bolezenskih procesov in poškodb zob in maksilofacialnega področja. Seznanijo se z digitalnim rentgenskim slikanjem, računalniško tomografijo, intervencijsko radiologijo, diagnostičnim ultrazvokom in magnetnoresonančno tomografijo. Poznavanje kliničnih indikacija za posamezne tehnike slikanj. Znanje intraoralnega slikanja (vzporedna tehnika in slikanje zobnih kron). Znanje splošnih načel analize in interpretacije rentgenskih slik in ostalih slikovnih radioloških preiskav.

Vsebina

Normalna radiološka anatomija zob in obzobnih tkiv, maksile, mandibule, temporomandibularnega sklepa in ostalega maksilofacialnega področja, patoanatomske spremembe pomembne za razumevanje radiološki vidnih znakov, radiološke značilnosti prirojenih nepravilnosti, poškodb, vnetjih, tumorjev in degenerativnih sprememb v področju zob in obzobnih tkiv, maksile, mandibule, temporomandibularnega sklepa in ostalega maksilofacialnega področja, klinične indikacije za uporabo določenih radioloških tehnologij, tehnika intraoralnega slikanja in razvijanje slik.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure