4. letnik

Ustne bolezni in parodontologija 1

Cilji

Cilj študija ustnih bolezni je poznavanje epidemiologije, etipatogeneze in klinične slike najpogostejših bolezni ustne sluznice. Študent bo poznal diferencialno diagnostiko in osnove zdravljenja stanja in bolezni ustne sluznice. Ciljštudija parodontologije je, da se študenti spoznajo z epidemiologijo, etipatogenezo, diagnostiko in zdravljenjem bolezni obzobnih tkiv. Študent bo sposobne spoznati različne oblike bolezni obzobnih tkiv, njihov pomen za oralno in sistemsko zdravje ljudi ter izvesti higiensko in vzdrževalno fazo zdravljenja parodontalne bolezni ter s spoznati z osnovami načrtovanja in kirurškega dela dentalne implantologije.

Vsebina

8. semester

Uvod v parodontologijo. Dlesen. Dentogingivalni epitelij. Diferenciacija epitelija, pozobnica, cement. Alveolarna kost, žiljni, limfni in živčni sistem parodoncija. Razvrstitev parodontalnih bolezni. Parodontalni indeksi. Epidemiologija parodontalnih bolezni. Zobne obloge. Zobni kamen. Mikroorganizmi pri parodontalni bolezni. Mikroorganizmi pri parodontalni bolezni II. Patogeneza parodontalne bolezni. 


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure