4. letnik

Stomatološka propedevtika

Cilji

Cilj študija Stomatološke propedevtike je, da se študent dentalne medicine spozna s postopki in vrstnim redom pridobivanja anamneze, kliničnega pregleda, postavljanja diagnoze in načrta zdravljenja stomatološkega pacienta. Študent bo poznal in znal izvesti različne vrste stomatološke klinike preiskave kot so popolna stomatološka klinična preiskava, presejalna in kontrolna stomatološka klinična preiskava ter omejena oz. nujna stomatološka klinična preiskava. Študent bo sposoben izvesti anamnezo, klinični splošni ter oralni pregled, zapis stanja, postavitve diagnoze in načrta zdravljenja.

Vsebina

Vrste stomatološke klinične preiskave, Simptomi in znaki v ustni votlini, Vprašalnik o zdravju, Anamneza, Pomen zdravil v oralni diagnostiki, Načela kliničnega pregleda, Splošni klinični pregled, Pregled ustne votline, Pregled obzobnih tkiv, Pregled zob, Pregled griza in razpoznava ortodontskih nepravilnosti, Pregled brezzobega dela čeljusti, Oralni radiološki pregled, Dodatne preiskave stomatološkega bolnika, Študijski modeli, Zapis ugotovitev kliničnega pregleda, Načrt stomatološkega zdravljenja, Posebnosti stomatološki preiskave otroka in mladostnika, Pisanje izvidov, sprejemov in odpustov pri bolnikih z malignimi in benignimi boleznimi, po- škodbami, razvojnimi nepravilnostmi in prirojenimi anomalijami področja ustne votline, glave in vratu, Pisanje izvidov pri bolnikih, ki potrebujejo oralnokirurški poseg.

Seminarji

Pri predmetu Stomatološka propedevtika opravlja študent na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo tri seminarje: 

  1. Pristop k otroku v zobozdravniški ambulanti
  2. Stomatološka anamneza pri otroku in mladostniku
  3. Stomatološka klinična preiskave pri otrok in mladostniku 

Prisotnost na seminarjih je obvezna. Opravljeni seminarji so pogoj za pristop k izpitu.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

Razpored predavanj 2018/2019:

  • DM4, zimski semester

OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure