Študentski svet

Sessions

Študentski svet UL MF se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko dopisnih sej. Seje so odprte za javnost. Deli sej, na katerih študentski svet odloča o zadevah z oznako uradna skrivnost ali ko tako odloči s sklepom, so za javnost zaprti. Za javnost so samodejno zaprti deli sej, na katerih se odloča o mnenjih o pedagoškem delu.

V nadaljevanju so javno dostopni zapisniki sej študentskega sveta. Deli sej, ki so bili za javnost zaprti, v javno objavljenih zapisnikih niso na voljo. 
 

Seja Datum Ura Vabilo Zapisnik
konstitutivna 23. oktober 2017 18:00 Vabilo Zapisnik
1. redna 23. oktober 2017 18:15 Vabilo Zapisnik
2. redna 6. november 2017 18:00 Vabilo Zapisnik
3. redna 11. december 2017 18:00 Vabilo Zapisnik
4. redna 22. januar 2018 18:00 Vabilo Zapisnik
1. dopisna 8. februar 2018 06:00 Vabilo Zapisnik
2. dopisna 12. februar 2018 12:40 Vabilo Zapisnik
5. redna 24. februar 2018 20:00 Vabilo Zapisnik
1. izredna 14. marec 2018 18:00 Vabilo Zapisnik
6. redna 26. marec 2018 18:00 Vabilo Zapisnik
3. dopisna 29. marec 2018 18:15 Vabilo Zapisnik
7. redna 16. april 2018 16:00 Vabilo Zapisnik
8. redna 7. maj 2018 20:00 Vabilo Zapisnik
4. dopisna 15. maj 2018 23:30 Vabilo Zapisnik
9. redna 6. junij 2018 19:00 Vabilo Zapisnik
10. redna 5. julij 2018 17:00 Vabilo Zapisnik
5. dopisna 7. avgust 2018 00:30 Vabilo Zapisnik
6. dopisna 11. september 2018 14:30 Vabilo Zapisnik
11. redna 18. september 2018 18:00 Vabilo Zapisnik
7. dopisna 19. september 2018 11:00 Vabilo Zapisnik