Dostop do zbirk Acland's Video Atlas of Human Anatomy, LWW Health Library Medical Education in MedOne Education

Acland's Video Atlas of Human Anatomy
Acland's Video Atlas of Human Anatomy vsebuje skoraj 330 videoposnetkov resničnih človeških anatomskih struktur v njihovih naravnih barvah. Videi so primerni kot pripomoček pri učenju. Namenjeni so študentom medicine in dentalne medicine pri študiju anatomije ter kot pripomoček tistim študentom, ki želijo obnoviti znanje anatomije pri študiju kliničnih predmetov. Atlas je priljubljen tudi pri specializantih kirurgije.

Dostop v omrežju MF: https://www.aclandanatomy.com
Oddaljen dostop: https://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:3643/

acland.png


LWW Health Library Medical Education
LWW Health Library Medical Education prinaša številne učbenike, avdio in video material, kritičen izbor člankov za medicinsko izobraževanje, klinične primere in modul za samoocenjevanje. Zbirka vsebuje več osnovnih učbenikov predvsem s področja temeljnih medicinskih predmetov.

Dostop v omrežju MF: https://meded.lwwhealthlibrary.com/   
Oddaljen dostop: https://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:3534/index.aspx

lww.jpg

 

 

MedOne Education- Thieme Medical Publishers

MedOne Education je multimedijska platforma, ki prinaša številne učbenike z bogatimi ilustracijami. Učbeniki prinašajo prenosljive slike in video vsebine. Vsebinsko pokrivajo anatomijo (28 učbenikov), bazične in klinične vede ter dentalno medicino.

Dostop z omrežja MF: https://medone.thieme.com/home/favorites/my
Oddaljen dostop: https://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2494/home/favorites/playlist

thieme.jpg