Ugodnosti pri objavi odprto dostopnih člankov v letu 2021


Z nekaterimi znanstvenimi založniki so bili za leto 2021 dogovorjeni vavčerji za brezplačno objavo odprto dostopnih člankov oziroma popust na stroške objave takih člankov. Ugodnosti lahko izkoristijo dopisni avtorji in avtorice, ob tem morajo navesti članico Univerze v Ljubljani (UL) in elektronski naslov na članici.

Ugodnosti v letu 2021 so:

  • vavčerji: American Chemical Society, American Psychological Association, Emerald Publishing, Oxford University Press, Taylor&Francis;
  • popust: Elsevier, Brill in Edward Elgar Publishing 50 %, De Gruyter 30 %, MDPI 10 %;
  • SAGE Publications: vavčerji v hibridnih revijah in popust 20 % v odprto dostopnih revijah;
  • Royal Society of Chemistry: vavčerji in popust 15 % po porabi vavčerjev;
  • Emerald Publishing in SAGE Publications: shranitev recenziranih rokopisov naročniških člankov v repozitorije brez začasne nedostopnosti vsebine v repozitorijih (embarga).

Zbirna tabela z ugodnostmi je objavljena na spletni strani UL o odprti znanosti, podrobnejše informacije glede koriščenja ugodnosti pa najdete na spletni strani Narodne in univerzitetne knjižnice.

Vir: UL