Krkine nagrade

Dve raziskovalni deli, pripravljeni v okviru Inštituta za biokemijo MF, sta bili 19. oktobra 2018 nagrajeni s Krkino nagrado: doktorska naloga asist. dr. Tamare Knific z naslovom Iskanje novih biokemijskih označevalcev endometrioze in raka endometrija s pristopi proteomike in metabolomike (mentorica prof. dr. Tea Lanišnik Rižner) in raziskovalna naloga študenta medicine Anžeja Hladnika z naslovom Evaluacija virusne TAR RNA in humane mikro RNA hsa-miR-20a-5p kot biooznačevalcev za telesne rezervoarje HIV-1 (mentorica doc. dr. Metka Lenassi, somentorica dr. Jana Ferdin).