Lapajnetova plaketa

 

Prof. dr. Marko Goličnik je prejel Lapanjetovo plaketo Slovenskega biokemijskega društva za leto 2018.