Lavričevo priznanje

Na predlog Komisije za podelitev Lavričevih priznanj je Senat UL MF dne 11. 11. 2019 potrdil, da se Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo v letošnjem letu podeli dvema sodelavkama Inštituta za biokemijo.

Lavričevo priznanje učitelju prejme izr. prof. dr. Petra Hudler.

Lavričevo priznanje asistentu prejme izr. prof. dr. Metka Lenassi.

Listino in nagrado bosta prejeli na slavnostni seji Akademskega zbora UL MF. Ob priložnosti obema iskreno čestitamo.