Priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina

 

Inštitut za biokemijo UL MF podeljuje priznanja in pohvale prof. Dušana Stucina študentom EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina.

Na podlagi sklepa Komisije za študijske zadeve UL MF, ki je bil sprejet na 19. redni seji komisije dne 17. junija 2019, je Strokovni kolegij Inštituta za biokemijo UL MF na sestanku dne 20. septembra 2019 sprejel Pravilnik za podelitev priznanj in pohval prof. Dušana Stucina, ki prične veljati z objavo te novice in pravilnika na spletni strani Inštituta za biokemijo.

PRAVILNIK