Izbirni predmeti (IP) 2019/2020

Izbirni predmeti (IP)

Na podlagi »Navodil za izvajanje EMŠ programa Medicina in EMŠ programa Dentalna medicina« v študijskem letu 2019/2020 katedra za anesteziologijo in reanimatologijo obvešča, da bodo v zimskem semestru "Izbirni predmeti (IP) Anesteziologija, IP Bolečina in IP Urgentna medicina" potekali od 25.11 – 29.11. 2019.

  • IP Anesteziologija od 15.00 - 18.00 
  • IP Bolečina od 14.00 - 17.00
  • IP UM od 14.00 - 16.00

IZPITNI ROKI IZBIRNIH PREDMETOV V ZIMSKEM SEMESTRU 

2019/2020

1.       ROK – IP ANESTEZIOLOGIJA, IP URGENTNA MEDICINA, ERASMUS ANAESTHESIOLOGY – 19.12. 2019 - P-VP – MF OB 7.00

2.       ROK - IP ANESTEZIOLOGIJA, IP URGENTNA MEDICINA, ERASMUS ANAESTHESIOLOGY – 23.01. 2020 - P-VP – MF OB 7.00

3.       ROK - IP ANESTEZIOLOGIJA, IP URGENTNA MEDICINA, ERASMUS ANAESTHESIOLOGY – 13.02. 2020 -  P- SP- MF OB 7.00

* IP Bolečina - PREDSTAVITEV SEMINARJEV - JANUAR 2020