NMP2 in IZBIRNI PREDMETI - režimi

NMP2

IZBIRNI

  1. Anesteziologija
  2. Bolečina
  3. Urgentna medicina
  4. Uporaba UZ v anesteziologija
  5. Vzdrževanje proste dihalne poti