Informacija o študiju GPR za 4. rotacijo 2021/2022

Sporočam vam, da bo pouk pri predmetu GPR potekal v živo. Predavanja bodo potekala v veliki predavalnici stare Ginekološke klinike na Šlajmerjevi ulici (v neposredni bližini nove Medicinske fakultete). Predavanja bodo potekala po urniku, ki ga najdete na spletni strani MF in spletni učilnici MF. Kot ste že bili obveščeni morate za prisostvovanje predavanjem in kliničnim vajam izpolnjevati pogoj PCT. Spremljajte objave v spletni učilnici, kjer najdete tudi gradiva in obvestila za študij.

Časovnica pouka bo naslednja:

 
TEDEN AKTIVNOSTI
4.10.-8.10. Predavanja porodništvo, dodelitev enega kliničnega primera
11.10.-15.10. Predavanja ginekologija in reprodukcija, oddaja predstavitve kliničnega primera v spletno učilnico (do najkasneje 15.10.)
18.10.-22.10. Vaje v simulacijski učilnici, predstavitev kliničnih primerov, klinične vaje na oddelkih (UKCLJ ali regionalne bolnišnice)
25.10.-29.10. Klinične vaje na oddelkih (UKCLJ ali regionalne bolnišnice)
1.11.-5.11. pisni izpit (2.11.), ustni izpiti (3.11.-5.11.)

 

Vabim vas tudi, da si v spletni učilnici ogledate za vas pripravljena gradiva in informacije (predavanja, priporočeno literaturo in predvsem učne filme).

 

Režim študija je objavljen na spletni strani MF in spletni učilnici MF.

 

Naslednji teden boste vsi študentje (po razporedu, ki ga boste prejeli v spletni učilnici) izdelali tudi predstavitev kliničnega primera, ki ga boste naložili na spletno učilnico do najkasneje 15.10.2021. Uspešno opravljena izdelava in prestavitev kliničnega primera je pogoj za pristop k izpitu. Natančni kriteriji, s katerimi si pomagajte pri izdelavi predstavitev, so objavljeni v spletni učilnici pod razdelkom Klinični primeri.

O izvedbi zaključnega izpita boste obveščeni naknadno.

 

V primeru vprašanj, mi prosim pišite preko spletne učilnice.

Prosim, da sledite informacije na spletni učilnici, kjer bodo pravočasno objavljene tudi vse podrobnosti.

 

Ostanite zdravi!

 

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., predstojnica Katedre