Potek pouka pri temeljnem predmetu Ginekologija, porodništvo in reprodukcija (GPR)

Spoštovane študentke in študentje!

 Smrkolj

Sporočam vam, da bodo v letošnjem šolskem letu 2020/21 zaradi trenutnih tehničnih omejitev (v veliki predavalnici na GK LJ) in zaradi epidemiološke situacije v državi zaenkrat vsa predavanja pri predmetu GPR potekala v izvedbi na daljavo (preko Webex-a). Vsa predavanja, konzultacije in izpiti (če bodo online) bodo potekali v stalni konferenčni sobi KGP.

 

Link za stalno konferenčno sobo KGP je: https://medicinskafakulteta.webex.com/meet/kgp

Ta link vpišete v aplikacijo. Načeloma se lahko pridružite tudi direktno iz brskalnika, ampak ta možnost ni priporočena. Če boste uporabljali računalnik: Ko kliknete na ta link, se vam bo začela avtomatsko nalagati aplikacija Webex meetings (če je še nimate).

Konferenčna soba KGP se bo vedno odprla 5-10 minut pred začetkom izpita/poskusa/sestanka.

Gesla NI.

 

 

Časovnica pouka bo naslednja:

 
TEDEN AKTIVNOSTI
 5.10.-9.10. Predavanja porodništvo, dodelitev dveh kliničnih primerov
12.10.-16.10. Predavanja ginekologija in reprodukcija, oddaja predstavitev kliničnih primerov (14.10.), online preizkus znanja iz izvedbe kliničnih pregledov (16.10.)
19.10.-23.10. Vaje v simulacijski učilnici, online debata o kliničnih primerih (ponedeljek), predavanja (četrtek), klinične vaje na oddelkih (ali izven UKCLJ)
26.10.-30.10. Klinične vaje na oddelkih (ali izven UKCLJ)
2.11.-6.11. Online preizkus znanja iz propedevtike (2.11.), ustni izpiti (2.11.-6.11.)

 

Aktualni seznami predavanj in vaj so objavljeni v spletni učilnici pod razdelkom Študij GPR za 4. rotacijo.

 

Vabim vas tudi, da si v spletni učilnici ogledate za vas pripravljena gradiva in informacije (predavanja, priporočeno literaturo in predvsem učne filme).

 

Podroben in posodobljen režim študija bo objavljen v kratkem, pod razdelkom Informacije o predmetuIzvleček glede ocenjevanj je predstavljen tukaj:

Del predmetnega izpita Delež končne ocene

Online predstavitvi kliničnih primerov (oddaja najkasneje 14.10.)

20%

Online pisno preverjanje znanja iz kliničnih pregledov (16.10.)

20%
Opravljene vaje v porodnem bloku, na kliničnih oddelkih in v simulacijski učilnici OPRAVIL/-A
Online pisno preverjanje
znanja iz propedevtike (2.11.)
20%
Ustni izpit (2.-6.11.2020) 40%

 

 

Naslednji teden boste vsi študentje (po razporedu, ki ga boste prejeli v spletni učilnici) izdelali tudi predstavitev dveh kliničnih primerov, ki jih boste naložili na spletno učilnico do najkasneje 14.10.2020 (do 23:59). Predstavitvi bosta ocenjeni (predstavljata 20 % končne ocene) in sta predpogoj za pristop k zaključnemu izpitu. Natančni kriteriji, s katerimi si pomagajte pri izdelavi predstavitev , so objavljeni v spletni učilnici pod razdelkom Klinični primeri. (razdelek se bo pokazal od 5.10. dalje)

O izvedbi zaključnega izpita boste obveščeni naknadno.

 

V primeru vprašanj, mi prosim pišite preko moodla.

Prosim, da sledite informacije na spletni učilnici, kjer bodo pravočasno objavljene tudi vse podrobnosti posameznih preizkusov znanja.

 

Ostanite zdravi!

 

Lepo vas pozdravljam,

prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., predstojnica Katedre