Trajanje izolacije bolnikov s covid-19


Predstavljamo nove smernice glede kužnosti in trajanja izolacije oseb s covid-19. V prispevku odgovarjamo na vprašanje, koliko dni po začetku bolezni se lahko varno vrnejo v javno življenje oz. nazaj na delovno mesto, da ne bodo prenašali virusa na druge osebe.

Trajanje izolacije bolnikov s covid-19