Podiplomski tečaj Družinska dinamika

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v poletnem semestru šol. leta 2021/2022 naslednje podiplomske tečaje

- KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA - SMER ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG)
- DRUŽINSKA DINAMIKA I (uvodni)
- JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV

 

ad 1) Enosemestrski podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA SMER ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG)« je namenjen nevrologom. Število slušateljev je omejeno na 4. Šolnina za en semester znaša 4.000,00 EUR z DDV. Tečaj bo potekal od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022 z vmesno dvomesečno prekinitvijo (od 1. 7. do 31. 8. 2022). Več informacij o tečaju je na voljo pri gospe Tanji Trdič (tanja.trdic(at)kclj.si).

ad 2) Enosemesterski podiplomski tečaj »DRUŽINSKA DINAMIKA I (uvodni)« je namenjen diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje humanitarne smeri (psihologija, pedagogika, medicina, socialno delo in ostalih študijev humanitarne smeri). Število slušateljev je omejeno na 15-25. Šolnina znaša 1.000 EUR + DDV. Predviden začetek tečaja je februar 2022. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si.

ad 3) Osem tedenski podiplomski tečaj »JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV« je namenjen  zdravnikom – specializantom pediatrije. Organiziran bo od 16. 8. 2022 do 15. 10. 2022. Na študij bo sprejetih 30 kandidatov. Predvidena kotizacija znaša 704 EUR in se refundira iz naslova obveznih tečajev v sklopu specializacije iz pediatrije. Več informacij na Katedri za pediatrijo (branka.kenda(at)mf.uni-lj.si).

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 18. januarja 2022.

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.   

 

https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/vsezivljenjsko-ucenje