Slikovna diagnostika in intervencijska onkologija tumorjev jeter

Klinični inštitut za radiologijo in Sekcija za abdominalno radiologijo Združenja radiologov Slovenije v sodelovanju z Inštitutom ERA ter Katedro za radiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo srečanje z naslovom:


SLIKOVNA DIAGNOSTIKA IN INTERVENCIJSKA ONKOLOGIJA TUMORJEV JETER,

ki bo potekalo 12. in 13. junija 2019 v predavalnici 2 UKC Ljubljana. 

 

PROGRAM:

12. junij


9.00-12.00 Delavnica MR jeter (Manca Garbajs, Andrej Sirnik, Rok Dežman)


13. junij


13.30-13.45 Registracija
 
13.50-13.55 Otvoritev srečanja

14.00-14.25 Uvodno vabljeno plenarno predavanje-slikovna diagnostika jernoceličnega karcinoma (Manca Garbajs)


Moderatorji: Manca Garbajs, Peter Popovič


14.30-14.45  Slikovna diagnostika jetrnih zasevkov (Ana Šušteršič)

14.50-15.05  Slikovna diagnostika holangiokarcinoma (Barbara Rus Gadžijev) 

15.10-15.25 MR jeter - protokol (Andrej Sirnik)

15.30-15.45 CT jeter - protokol (Irena Lopatič, Jure Mišič) 

15.50-16.00  Odgovor tumorja na zdravljenja (Manca Garbajs)

16.00-16.20 Premor 


Moderatorji:  Rok Dežman, Peter Popovič


16.20-16.40 Ablativne metode (MWA,RFA) (Rok Dežman)

16.45-17.05 Kemoembolizacija (Peter Popovič)                           

17.10-17.25 Embolizacija portalne vene (Rok Dežman)                       

17.30-17.50 Radioembolizacija (Peter Popovič)                       

17.55-18.05 Quirem -  Holmium sfere (Gregor Trilar)

18.30 CBCT (Matevž Čadej)

18.35-18.55 Vloga instrumentarke pri posegih IO (Kristjan Lorenčič)                            


19.00 Zaključek
     

Organizacijski odbor: Peter Popovič, Manca Garbajs

Strokovni odbor: Peter Popovič, Manca Garbajs

Število udeležencev 60. Kotizacije ni. Udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi. 

Srečanje je namenjeno specializantom in specialistom radiologije in drugih vej medicine, študentom MF, medicinskim sestram in radiološkim inženirjem. 

Na Zdravniško zbornico Slovenije smo poslali vlogo za dodelitev kreditnih točk!


Kontaktni naslov: nusa.tomsic(at)siol.net

Predavatelji in moderatorji:

 
doc. dr. Peter Popovič, dr. med
asist. dr. Manca Garbajs, dr. med
asist. Rok Dežman, dr. med
Barbara Rus Gadžijev dr. med
Ana Šušteršič, dr. med
Andrej Sirnik, dipl. ing. rad
Irena Lopatič, dipl. ing. rad
Matevž Ćadej dipl. ing. rad
Kristjan Lorenčič dipl. zn.
Gregor Trilar univ. dipl. ekon
Jure Mišič, dipl. ing. rad