1. Alpe-Adria konferenca medicinskih univerz in fakultet

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je 7. junija 2023 organizirala 1. Alpe-Adria konferenco medicinskih univerz in fakultet z namenom vzpodbuditi redna letna srečanja visokošolskih institucij s področja medicine v regiji od Alp do Jadrana. Dogodek je potekal v monumentalnem nekdanjem deželnem dvorcu Kranjske, uradnem sedežu Rektorja Univerze v Ljubljani. Cilj konference so bili razprava in izmenjava dobrih praks, izzivov in napredkov na področju vpliva novih tehnologij na medicinsko izobraževanje in raziskave v medicini ter umetnost usklajevanja raziskovalnega ter ambulantnega dela in poučevanja.

Konferenco so odprli Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, dekan Medicinske fakultete UL prof. dr. Igor Švab in predstavnik Agencije za raziskovalno dejavnost RS dr. Levin Pal.

Prof. dr. Tomaž Marš, prodekan Medicinske fakultete UL, je poudaril, kako zgodovinsko ozadje in geografska bližina udeležencev v povezavi z aktualnimi dogajanji na področju izobraževanja in raziskovanja predstavljajo odlično izhodišče za vzpostavljanje dolgoročnih partnerstev in skupnega razvoja med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami na področju zdravja v tem območju. Izr. prof. Sergej Pirkmajer, UL MF A4L koordinator na Medicinski fakulteti UL, je predstavil konzorcij Alliance4Life in kako le-ta opolnomoča okolje za raziskave in inovacije ne le v partnerskih institucijah, ampak tudi na ravni evropskih in nacionalnih politik v znanosti.

Na prvi okrogli mizi so sodelovali udeleženci iz Italije (direktor prof. dr. Nicolo' De Manzini z Oddelka za medicino, kirurgijo in zdravstvene vede Univerze v Trstu), Hrvaške (prof. dr. Srečko Gajović, prof. dr. Nada Čikeš, in prof. dr. Miloš Judaš z Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu, dekan prof. dr. Goran Hauser in prodekanja prof. dr. Marina Šantić z Medicinske fakultete Univerze v Reki) in Slovenije (prof. dr. Aleš Blinc in prof. dr. Miha Arnol iz UKC Ljubljana, doc. dr. Peter Radšel iz Zdravniške zbornice Slovenije, prodekan prof. dr. Radovan Hojs in prodekanja prof. dr. Dušica Pahor iz Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter prodekanja prof. dr. Janja Jan in prof. dr. Mitja Košnik iz Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani), ki so delili svoje poglede in odzive na vpliv umetne inteligence in ostalih novih tehnologij na izobraževanje in raziskovanje na področju zdravja. Znanje o umetni inteligenci, novih tehnologijah in virtualni medicini bi bilo potrebno vključiti v učne načrte, vendar pa bi bilo dobro dodatno uvesti tudi temu prilagojene pristope spremljanja stopnje znanj in spretnosti študentov, ki jih le-ti izkazujejo pred, med in po študiju.

V drugem delu dogodka je prof. dr. Nada Čikeš z Medicinske fakultete Univerze v Zagrebu predstavila rezultate dokumenta D3.2 White Paper on Combining Research, Teaching and Medical Practice. Partnerji Alliance4Life konzorcija, ki so sodelovali pri pripravi dokumenta, so izpostavil deset tem, pomembnih za povezovanje raziskovanja, poučevanja in kliničnega dela, od katerih so bile na okrogli mizi posebej izpostavljene štiri: 1) Kakšna je vloga vodstva bolnišnic pri načrtovanju ter vzpodbujanju izobraževanja in raziskovanja na področju zdravja; 2) Kakšno je razmerje med medicinskimi fakultetami in univerzitetnimi bolnišnicami pri načrtovanju akademske delovne sile in razvoju kariere; 3) Kako zagotoviti in zavarovati čas za poučevanje in raziskovanje pri zdravstvenemu osebju, ki opravljaj tudi raziskovalno delo; in 4) Ali obstaja potreba po sodelovanju med raziskovalnimi pisarnami na medicinskih fakultetah in bolnišnicah. Kot uvod v razpravo je prof. dr. Aleš Blinc iz UKC Ljubljana predstavil pregled tega kompleksnega področja. Da bi zagotovili stalen razvoj medicine, moramo ozaveščati, kakšen je pomen medicinskih raziskav za napredek medicine ter hkrati omogočati čas za raziskovalno delo zdravnikom, ki so hkrati tudi raziskovalci. Akademske bolnišnice bi morale izkazovati jasno predanost in zavezanost omogočanju in vzpodbujanju tako poučevanja kot izvajanja raziskav na področju zdravja.

Datum 2. Alpe-Adria konference medicinskih univerz in fakultet bo znan jeseni 2023.

Alpe_Adria_1.jpg

 

Alpe_Adria_2.jpg

 

Alpe_Adria_3.jpg


 

EU_disclaimer.png